DuPont Home
Corian®

Dokumentacija

More information about “Corian® Colour Evolution” are available at www.corian-colour-evolution.com 

Pritisnite naslov ili sliku prospekta da biste ga preuzeli u obliku PDF datoteke.

Ostala literatura na raspolaganju je u dijelu „Tehnički podaci/Dokumentacija“ na engleskom jeziku, na web-lokaciji corian.com.

 IZJAVA O SVOJSTVIMA