DuPont Home
Corian®

Karakteristikat Teknike

Fletet DuPont™ Corian® janë të disponueshme në trashësi standarte të ndryshme, të thjeshta për t’u prerë sipas masës nga prodhuesit profesionistë.

Të gjitha ngjyrat në larminë standarte të ngjyrave janë të disponueshme në fletë 12 x 760 x 3658 mm.

Disa prej këtyre ngjyrave janë gjithashtu të disponueshme në madhësi të tjera të ndryshme:

  • fletë 4 mm: 930 x 2490 mm
  • fletë 6 mm: 760 x 2490 mm / 930 x 2490 mm
  • fletë 12 mm: 760 x 3658 mm / 930 x 3658 mm
  • fletë 19 mm: 760 x 3658 mm

Kërkoni pranë furnitorit tuaj për ofertat më të fundit të produkteve.

 

KARAKTERISTIKA 
METODA E TESTIMIT 
REZULTATET TIPIKE 
NJESIA 
*
 
 
fleta 6 mm 
fleta 12 mm 
 
 
 Dëndësia
DIN ISO 1183
1,73 - 1,76
1,68 - 1,75
g/cm3
1
 Moduli i fleksibilitetit
DIN EN ISO 178
8920 - 9770
8040 - 9220
MPa
1
 Fortësia e fleksibilitetit
DIN EN ISO 178
49,1 - 76,4
57,1 - 74,0
MPa
1
 Zgjatja e thyerjes
DIN EN ISO 178
0,58 - 0,94
0,76 - 0,93
%
1
 Fortësia e shtypjes
EN ISO 604
178 - 179
175 - 178
MPa
1
 Rezistenca ndaj goditjes
 (ngarkesa e elasticitetit)
DIN ISO 4586 T11
> 25
> 25
N
1
 Rezistenca ndaj goditjes
 (rrëzimi i topit)
DIN ISO 4586 T12
> 120
> 120
cm
1
 Fortësia e sipërfaqes
 (Indeksi Mohs)
DIN EN 101
2-3
2-3
 
1
 Rezistenca ndaj dëmtimit të sipërfaqes
DIN ISO 4586 T6
63 - 75
58 - 63
Pesha e humbur mm3/100. 
1
 Rezistenca ndaj ujit të vluar - rritja në peshë
DIN ISO 4586 T7
0,1 - 0,7
0,1 - 0,3
1
 Rezistenca ndaj ujit të vluar - ndryshimi i sipërfaqes
DIN ISO 4586 T7
Asnjë ndryshim i dukshëm 
Asnjë ndryshim i dukshëm 
 
1
 Qëndrueshmëria dimensionale në 20 °C
DIN ISO 4586 T10
< 0,16
< 0,16
% e ndryshimit në gjatësi 
1
 Rezistenca ndaj nxehtësisë së thatë- 180 °C
DIN ISO 4586 T8
4-ndryshim i paktë 
4-mala promjena 
 
1
 Qëndrueshmëria ndaj dritës (harku Ksenon)
DIN ISO 4586 T16
> 6
> 6
Shkalla e leshit blu
1
 Karakteristikat kundër rrëshqitjes-me 100 µm
DIN 51130:1992-11
 5,8° - nuk përmbush kërkesën R9 (6° min) 
° këndi 
2
 Karakteristikat kundër rrëshqitjes-me 120 µm
DIN 51130:1992-11 
7,6° - nuk përmbush kërkesën R9(6° min) 
° këndi 
2
 Karakteristikat kundër rrëshqitjes-me 150 µm
DIN 51130:1992-11 
8,1° - nuk përmbush kërkesën R9 (6° min) 
° këndi 
;2
 Rezistenca ndaj bakterieve dhe kërpudhave
DIN EN ISO 846
Nuk lejon rritjen e mikrobeve  
 
3
 Natyra elektrostatike e sipërfaqes
DIN IEC 61 340-4-1
 
> 1 x 1012
4
 Potenciali kalorifik
NF EN ISO 1716
 
9,15
KJ/g
5
 Indeksi i tymit
NF F 16-101
Klasa F0 
Klasa F0 
 
6
 Reagimi ndaj zjarrit
NF P 92-501
Klasa M2 
Klasa M2 
 
7
 Reagimi ndaj zjarrit (Corian®)
EN 13501-1:2003
Klasa Euro C -s1, d0 
Klasa Euro C -s1, d0 
 
8
 Reagimi ndaj zjarrit (Corian® FR)
EN 13501-1:2003
 
Klasa Euro B -s1, d0  
 
8
 Sjellja ndaj zjarrit (Corian® FR)
DIN 4102-1
 
Klasa B1  
 
9
 Testimet e zjarrit (Corian® FR)
BS 476 del 6 & 7 
 
Klasa 0  
 
10
 Testimet e zjarrit - vagoni i trenit
DIN 54837
 
S4, SR 2, ST 2
 
11
 Toksiciteti i tymit
DIN EN ISO 5659-2
 
Përmbush  
 
12

(1) raporti i testimit Q IWQ MBL 733 1785-1 (për klasifikim sipas DIN EN 438 pjesa 1 & 7) nga LGA –Gjermani/04-2004
(2) raporti i testimit BMW 0411048-03 nga LGA-Gjermani/03-2004
(3) raporti i testimit 5642219 nga LGA-Gjermani 03/2004
(4) raporti i testimit EMA-SMG-814 1131 IWQ-MBL 734 1109 nga LGA-Gjermani/03-2004
(5) raporti i testimit 11624-04 nga SME/SNPE-Francë/03-2004
(6) raportet e klasifikimit 11631-04 & 12260-05 nga SME/SNPE-Francë/03-2004 & 05-2005
(7) raportet e klasifikimit 11625-04 & 12261-05 nga SME/SNPE-Francë/03-2004 & 05-2005
(8) raportet e klasifikimit ES131024 & ES131025 nga Studimi i Zjarrit Warrington-Mbretëria e Bashkuar/03-2003
(9) raporti i testimit 230005623 nga MPA NRW-Gjermani/2006
(10) raporti i testimit 154054 & 154053 nga Studimi i Zjarrit Warrington-Mbretëria e Bashkuar/06-2006
(11) raporti i testimit P60-08-0018 (klasifikimi sipas DIN 5510-2) nga RST-Gjermani/01-2008
(12) raporti i testimit P60-08-3107 nga RST-Gjermani/02-2008

Për të shkarkuar fletën e të dhënave të karakteristikave, klikoni këtu