DuPont Home
Corian®

Garancia

Me kujdesin e duhur, sipërfaqet e bëra me DuPont™ Corian® në shtëpinë tuaj do të vazhdojnë të duket si të reja për vite me rradhë.

Një mjedis pune me Corian® prodhuar nga një fabrikues i çertifikuar nga DuPont (anëtar i “Rrjetit të Cilësisë Corian®”) është i garantuar për 10 vjet ndaj të metave të prodhimit dhe instalimit.
Dhe, nëse vendosni të shisni shtëpinë tuaj, garancia juaj është e transferueshme tek pronarët e rinj.
Ju lutemi kontaktoni qendrën tonë të garancisë:
Faks: +32 24 03 53 44
Email: SurfacesWarranty@dupont.com

Për hollësi, shihni tekstin e garancisë në broshurën “Përdorimi & Kujdesi” leaflet (klikoni këtu për t’a shkarkuar atë) dhe/ose për të kontaktuar DuPont.