DuPont Home
Corian®

Corian® Në banjën tuaj

Largohuni nga jeta e përditshme

Mirëqënia
Banja është një mjedis i përshtatshëm në shtëpi që krijon mundësinë për të t’u larguar nga jeta e përditshme, duke na lejuar të gjejmë një vend të paqes, ekuilibrit dhe ripërtëritjes së fuqive.

Fortësia, Mirëmbajtja e thjeshtë
I forte, jo-poroz, higjenik i natyrshëm dhe i thjeshtë për t’u pastruar, DuPont™ Corian® ofron lluks me mirëmbajtje të paktë dhe siguri.

Garantuar
Sipërfaqja juaj Corian® ka një garanci të kufizuar për 10 vjet kur instalohet nga Rrjeti i Cilësisë Corian®.
Ju lutemi kontaktoni departamentin tonë të garancisë:
Fax: +32 24 03 53 44
E-mail: SurfacesWarranty@dupont.com

 

Untitled Document