DuPont Home
Corian®

Zbukurimi i Lëkurës

Ndjenja e re e prekjes

Sipërfaqja e lëmuar dhe pa tegelë e DuPont™ Corian® është një pëlhurë e zbrazët që ju kërkon t’a zbukuroni. Me teknologjinë e re dhe teknikat e evoluara, kjo është duke u bërë gjithnjë e më e mundshme.

Trajtime të posatçme mund të zbatohen në Corian® për të siguruar efekte tre dimensionalë dhe novatorë:
Kursi CNC
Bazorelievi
Lartësimi

Untitled Document