DuPont Početna
Corian®

Šta je Corian®

DuPont™ Corian® je masivan, neporozan, homogeni površinski materijal koji se sastoji od:
± 2/3 prirodnih minerala
± 1/3 akrilne smole (konkretno polimetil metakrilata ili PMMA)
netoksičnih pigmenata


Corian® pruža neograničene mogućnosti dizajniranja zahvaljujući svojim bitnim karakteristikama:

  • otpornost i trajnost
  • neporoznost
  • inertnost i netoksičnost
  • neprimetni spojevi
  • može da se popravlja
  • trodimenzionalno oblikovanje
  • poluprozirnost
  • obradivost poput drveta
  •  održivost

Corian® masivne površine i vulkanizirani Corian® lepci i zaptivci imaju potvrdu GREENGUARD Indoor Air Quality Certified® koja garantuje niski razmer hlapivih organskih hemikalija i emisijaNezavisne institucije su potvrdile da površine ne sadrže teške metale, čime ispunjavaju Direktivu Evropske unije 2002/95/EZ o ograničavanju opasnih supstanci.

  • Dostupan u više od 100 boja

Boje Corian®-a

Upoznajte neograničene mogućnosti koje pruža Corian®