The miracles of science™

Избери Отрасъл


ДюПон България

Кораген® 20 СК - Инсектицид


● Обща информация

● Приложение 

● Препоръки за приложение 

● Начин на действие 

● Предимства 

● Управление на резистентността 

● Съвместимост с програмите за интегрирана борба с вредителите 

● Приложение при ябълки 

● Приложение при картофи 

● Приложение при царевица


Обща информация

Широкоспектърен инсектицид за борба с неприятелите по овощни, картофи, лозя, царевица, памук и култури, отглеждани за ядки

Съдържание: 200 г/л ринаксипир.
Формулация:Суспензионен концентрат
Опаковка: 200 мл

Обратно към начало


Приложение

Обратно към начало


Препоръки за приложение

Обратно към начало


Начин на действие

>> Кораген® 20 СК е инсектицид от химичната група антраниламиди, притежаващ принципно нов начин на действие.

>> По начина си на действие Кораген® 20 СК се различава коренно от всички останали продукти на пазара.

>> Кораген® 20 СК действа контактно и стомашно на неприятелите.

>> Неприятелите престават да се хранят от няколко минути до няколко часа след третирането. Те стават неподвижни, дезориентирани и падат от листата.

>> Кораген® 20 СК има уникален начин на действие, който предизвиква активиране на т. нар. рианодинови рецептори в насекомото, които играят ключова роля за контракцията на мускулите. Активирането им предизвиква бързото и неконтролирано отделяне на калций от мускулните клетки, което води до нарушена мускулна функция, парализа и бърза смърт на засегнатите насекоми.

 >> Кораген® 20 СК действа върху:


- яйцата

- новоизлюпените ларви по време или скоро след излюпванетo

- новоизлюпените ларви при контакт с изсъхналия работен разтвор, при започване на движението им


- новоизлюпените ларви при поглъщане, когато започнат първите вгризвания.

Обратно към начало


Предимства

ОВОЛАРВИЦИДНО ДЕЙСТВИЕ


>> Оволарвицидното действие се обуславя от абсорбцията на продукта чрез хориона, а впоследствие, излюпващата се ларва поглъща продукта. В този стадий ларвата поглъща достатъчна доза от продукта, така че храненето й спира бързо и тя умира преди излюпването да е приключило. Смъртта на ларвата настъпва в интервал от 24-60 часа след началното поглъщане/абсорбция. Засегнатите ларви могат да върнат поетата храна и така да останат залепени за листата един или повече дни, без да предизвикват щети.

>> Чрез специфичния си метод на действие, Кораген® 20 СК защитава културите за интервал от 21 дни в зависимост от момента на внасяне.

ПРЕДИМСТВА

 √ Дълготрайна защита на културите.


Физичните и химични свойства на Кораген®, съчетани с неговата високата инсектициднa активност водят до дълготраен контрол на вредителите и изключителна защита на културите.

  √ Безкомпромисно инсектицидно действие върху ларвите.


Кораген® е поне десетократно по-силен срещу ларвите на ябълковия плодов червей в сравнение със съответните съществуващи на пазара стандарти.

  √ Бързо прекратяване на храненето.


Кораген® спира храненето на ларвата много бързо и в това отношение е много по-до-бър от повечето конкурентни продукти на пазара. Този ефект се дължи на нарушената мускулна активност на насекомото почти мигновено след излагане на инсектицида.

  √ Ранен контрол благодарение на ово-ларвицидното действие.


Кораген® се абсорбира чрез хориона и впоследствие, по орален път, излюпващата се ларва поглъща продукта. В този стадий ларвата поглъща достатъчна доза от продукта, така че храненето й спира бързо и тя умира преди излюпването да е приключило.

  √ Температура независимост.


За разлика от други продукти за контрол на вредителите, Кораген® е ефективен в целия диапазон от температури, които имат биологично значение за развитието на вредителите.

  √ Добра устойчивост на дъжд.


Кораген® показва много добра устойчивост на дъжд, сравнен със съществуващите стандарти.

Обратно към начало


Управление на резистентността

>> Ринаксипир®, активното вещество на Кораген®, контролира отлично популациите на вредители, които са развили резистентност към други инсектициди. Това се дължи на неговата иновативна химична структура и уникален начин на действие.

>> Ринаксипир® активира т. нар. рианодинови рецептори в насекомото (RyR), които играят ключова роля за контракцията на мускулите. Нормалното свиване на мускулните клетки изисква освобождаване на калций от вътреклетъчните запаси в цитоплазмата на клетката, което се регулира от RyR. Свързвайки се с RyR, Ринаксипир® предизвиква бързо отделяне на калця от мускулните клетки, което води до незабавно нарушаване на мускулна функция, летаргия, прекратяване на храненето, парализа и смърт на засегнатите насекоми.

При над 5000 опита за ефикасност, из-ведени по целия свят и в многобройни лабораторни експерименти, проведени в 18 държави, не е установена кръс-тосана резистентност между Rynaxypyr® и наличните в момента на пазара инсектициди.

Тези резултати показват, че Rynaxypyr® надеждно контролира популациите на насекомите, които са изградили резистентност към други инсектициди.

Поради тази причина, Rynaxypyr® е идеален партньор на инсектицидите от всички други класове в Програмите за интегрирано управление на резистент-ността на вредителите (IRM).

Обратно към начало


Съвместимост с програмите за интегрирана борба с вредителите

>> Благодарение на селективния механизъм на действие на Кораген® върху рианодиновите рецептори на насекомото, продуктът оказва минимално влияние върху нецелеви организми като бозайници, риби, птици и други полезни членестоноги. Когато се прилага в съответствие с препоръките на етикета, Кораген® не оказва вредно въздействие върху опрашители, хищници и паразитоиди. В допълнение, третиранията с Кораген® обикновено не водят до възникване на огнища от паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) както често се случва, когато се прилагат пиретроиди или други не-селективни инсектициди. Следователно, Кораген® допринася за поддържане на екологичното равновесие между този вторичен вредител и естествените му врагове.

Обратно към начало


Приложение при ябълки

>> За най-добра защита на плодовете прилагайте Кораген® преди начало на излюпване на яйцата срещу първо и второ поколение.


>> Минималната препоръчителна доза: 0,016 % (16 мл/дка.).


>> Препоръчителен обем на работния разтвор: 70 - 150 л/дка. За да избегнете поява на резистентност, не третирайте с Кораген® две последователни поколения на ябълков плодов червей.

>> Максимален брой третирания на сезон: 2

>> Карантинен срок: 14 дни

>> За да се постигне добър контрол на едно поколение от ябълков плодов червей, са необходими две или повече третирания с подходящи инсектициди. Кораген® трябва да бъде прилаган в програма с други инсектицид с различен от неговия начин на действие.

Обратно към начало


Приложение при картофи

>> >> За най-добра защита третирайте с Кораген® в начало на излюпването, при наличие на ларви от първа възраст или при установяване на първи повреди.


>> Използване на Кораген® в доза 6 мл/дка осигурява дълготраен контрол (21 дни), дори и при тежки нападения от колорадски бръмбар.


>> Препоръчителен обем на работния разтвор: 30 - 60 л/дка.

>> Кораген® ефективно контролира ларви и възрастни.

>> Максимален брой третирания на сезон: 2

>> Карантинен срок: 14 дни

>> Ако е необходимо да бъде приложена програма за пръскане включваща два или повече инсектицида за постигане на добър контрол, Кораген® трябва да бъде използван в програми, които включват подходящи инсектициди с различен начин на действие.

>> С цел избягване развитието на резистентност да се спазват инструкциите за максималния брой допустими третирания.

Обратно към начало


Приложение при царевица

 Технически характеристики.

 Препоръки за употреба.

Третиране с Кораген® се препоръчва 5 до 7 дни след засичане на пик на летежа на възрастните и при достигане на ИПВ на царевичния стъблопробивач.


В зависимост от климатичните условия и спецификите на отделните региони пика може да бъде засечен след 7-ми лист до изметляване на царевицата.

За точно отчитане на този пик и извеждане на правилна борба е необходимо да бъдат поставени феромонови уловки. След засичане на пика на летежа на възрастните е задължително да бъде направено обследване на полето за наличие на яйчни групички по листата на царевицата и определяне на икономическия праг на вредност. .

За България той е 10 броя яйчни групички на 100 растения при царевица за зърно и 3 броя на 100 растения при царевица за семепроизводство. .

Ако няма заложени феромонови уловки се препоръча обследването да се направи след наблюдаван засилен летеж на възрастните.

  Момент на приложение.

  Постоянни и високи добиви.

Високата плътност на царевичния стъблопробивач може значително да намали добива на царевица и да причини икономически загуби. След излюпването на яйцата, ларвите се хранят с листата преди да пробият стъблото. Пробиването на тунели често води до пречупване на стъблото, окапване на съцветия и загуба на функционалността на проводящата система. Всяка ларва може да доведе до намаляване на доходността с 5%, което може да има тежки последствия за производителите на царевица, особено през сезона, когато популациите на вредителите е най-висока.

Обратно към начало