The miracles of science™

Vybrat obor


DuPont
Bookmark and Share

DuPont Ochrana rostlin

Technické informace

Zde naleznete technické informace k přípravkům na ochranu rostlin společnosti DuPont. Seznámíte se s ochrannými prvky kvality, změnami v použití, bezpečnostními opatřeními atd.

DuPont™ Katalog přípravků 2014

Nový katalog přípravků pro rok 2014.™

 

»

Katalog
DuPont™ doporučení pro ochranu ječmene jarního

Fungicidní a Herbicidní ošetření.

 

»

Doporučení
DuPont™ doporučení pro ochranu pšenice ozimé

Fungicidní a Herbicidní ošetření.

 

»

Doporučení
DuPont™ doporučení pro ochranu kukuřice

Herbicidní a insekticidní ošetření.

 

»

Doporučení
DuPont™ doporučení pro ochranu řepky

Herbicidní, fungicidní a insekticidní ošetření.

 

»

Doporučení
Alert S - změna v použití přípravku pro rok 2012

Oznámení společnosti DuPont uživatelům přípravku ALERT®S, ALERT® BETA a ALERT ®SUN pro jarní sezónu 2012.

 

»

Alert S
Ochranné prvky kvality originálních přípravků DuPont™

V České republice byl potvrzen dovoz a prodej padělků herbicidů, mimo jiné i přípravku Glean 75 WG.

 

»

Ochranné prvky
Přehled registrovaného použití přípravků

Přehled registrovaného použití přípravků v jednotlivých plodinách.

 

»

Přehled
Zařazení flusilazole na Annex I Směrnice 91/414/EES- restrikce pozastaveny

Zařazení úč.l. flusilazole na Annex I Směrnice 91/414/EEC – restrikce pozastaveny rozhodnutím Evropského Soudu První Instance.

 

»

Zařazení
Omezení aplikace přípravků vzhledem k vodním a ostatním necílovým organizmům

Omezení aplikace přípravků vzhledem k vodním a ostatním necílovým organizmům. Ochranná pásma vodních zdrojů.

 

»

Ochranná pásma
Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace, klasifi kace přípravků a informace pro dopravu.

 

»

Informace