The miracles of science™

Vybrat obor


DuPont

DuPont Ochrana rostlin

DuPont™ Biplay® SX® herbicid + Starane® 250 EC

Společné balení dvou špičkových herbicidů pro ošetření pšenice, ječmene, žita a tritikale proti širokému spektru dvouděložných plevelů, včetně svízele, rozrazilu, hluchavek, violek, pcháče, úhorníku, zemědýmu a svazence.