The miracles of science™

Vybrat obor


DuPont

DuPont Ochrana rostlin

DuPont™ Venzar® herbicid

Osvědčený půdní herbicid do cukrovky, určený k hubení vzcházejících jednoletých plevelů, včetně merlíků, ježatky, lebedy, pohanky, rdesen, výdrolu řepky a jiných. Vhodný pro všechny programy do 2. a 3. ošetření.