The miracles of science™

Válasszon üzletágat


Mezőgazdasági Termékek

Basis® 75 DF

Áttekintés

Az első valódi korai posztemergens kukorica gyomirtószer, amely biztosan megoldja az egynyári egyszikűek és a könnyen irtható kétszikűek elleni védelmet.

Hatóanyag: 50% rimszulfuron + 25% tufenszulfuron-metil

Kultúrák Károsító Dózis
takarmány és silókukorica

magról kelő és évelő egy és kétszikű gyomok

15-25 g/ha

Hatásmechanizmus:
A Basis® elsősorban a leveleken keresztül felszívódva fejti ki a hatását. A hatóanyag az acetolaktát-szintetáz enzimet gátolja, aminek hatására az érzékeny gyomfajokban a transzspiráció, a légzés, és az anyagcsere a kezelést követ néhány órán belül leáll. A gyomok növekedése és fejldése rövid időn belül megáll, de a jellemző tünetek (elszíneződés, elhalás) a kezelést követő 3-10. napon válnak láthatóvá, a gyomok növekedési körülményeitől függően. A meleg, párás időjárás elősegíti a hatáskifejtést, míg a hideg és száraz körülmények késleltethetik a tünetek megjelenését.

Javasolt növényvédelmi technológia:
A készítményt árukukoricában posztemergensen, a keléstl számítva a kukorica 1-5 leveles koráig javasolt kijuttatni 15-25 g/ha dózissal + 0,1 % Trend™ hozzáadásával. A kezelés nem javasolt érzékeny hibridek esetén (Dolar, Pactol, Occitan, Etalon, Furio, Helga, DeKalb 524), mert a stressz miatt kismérvű növénymagasság csökkenés állhat be. A magról kelő egyszikűek 1-3 leveles állapotukban, az ével egyszikek 10-15 cm-es nagyságukban a legérzékenyebbek a készítményre. Magról kelő kétszikűek esetén, azok 2-4 valódi leveles állapotában van a kezelés optimális időpontja. A szer hatékonyan irtja a Sorgum halepense, Agropyron repens, Panicum spp., Abutilon theohrasti, Ambrosia elatior, Hibiscus trionum, Sinapis arvensis, Raphanus rapanistrum, Xanthium spp., Cirsium arvense gyomnövényeket.

Kiszerelés: 60 g-os műanyag doboz
Engedélyezett kultúrák: takarmány és siló kukorica
Élelmezés Eü.Várakozási idő (nap): nk
Munka Eü.Várakozási idő (nap): 0
Forgalmi kategória: I.
Méregjelzés: gyakorlatilag nem mérgező

Fotó

Basis® 20 g/ha hatása egyszikű gyomok ellen.
Gödöllő, 2006.

 

»

Nagyítás
Fotó

Basis® - Titus® osztott kezelés.
Kétsoprony, 2005.


 

»

Nagyítás

További részletek: