The miracles of science™

Kies een Sector


Gewasbescherming

Allie® SX herbiciden

Productinformatie

Verpakking
100 gram

Werkzame stof
20% metsulfuron - methyl

Formulering SX
Waterdispergeerbaar Granulaat (WG)

Erkenningsnummer
9450/B

Gevarenklasse
Geen

UN Nummer
3077

ADR classificatie
9, III, ADR

Gevarenkaart
90GM7- III -A

Ally

Toepassingen

Gewas

Dosis

Ter bestrijding van

Wintertarwe

30 g/ha

2-3 blad tot laatste blad

Zomertarwe

30 g/ha

Uitstoeling tot laatste blad

Wintergerst

30 g/ha

2-3 blad tot laatste blad 

Zomergerst

30 g/ha

Uitstoeling tot laatste blad

Triticale 30 g/ha 2-3 blad tot laatste blad
Spelt 30 g/ha 2-3 blad tot laatste blad
Rogge 30 g/ha 2-3 blad tot laatste blad
Haver 30 g/ha

Uitstoeling tot laatste blad

Weide 20-25 g/ha

in de lente

Vezelvlas 20 g/ha

3-12 cm gewashooghte


Braak: afremmen van de groei en verhinderen van de vruchtzetting van groenbemesters

Witte klaver

5

Begin bloei tot volle bloei

Rode klaver

10

Begin bloei tot volle bloei

Inkarnaat klaver

10

Begin bloei tot volle bloei

Alexandrijnse klaver

10

Begin bloei tot volle bloei

Phacelia

10

Openen bloemknop tot eerste bloemen

Witte mosterd

10

Openen bloemknop tot enkele bloemen per plant

Raapzaad

10

 

Voederwikke

20

Begin bloei tot eerste platte peulen

Spontaan braakland

20

 

Werking
Allie is een systemisch werkend herbicide tegen éénjarige breedbladige onkruiden. Na toepassing stopt de groei van de onkruiden, het afstervingsproces gaat langzaam en kan enkele weken duren.

Onkruidstadium
Allie is het meest effectief op jonge onkruiden die actief groeien.

Omstandigheden tijdens en na de toepassing
De selectiviteit hangt samen met de afbraaksnelheid in de plant. Het middel daarom toepassen op een droog, gezond en goed groeiend gewas. Niet toepassen op een gewas dat in een slechte conditie verkeert. Voor een goede opname is 4 uur droog weer na toepassing noodzakelijk.

Volggewassen
Na een toepassing met Allie in het voorjaar kunnen de volgende gewassen worden geteeld:

- in hetzelfde jaar (zaai einde zomer, begin herfst)

  • Granen
  • Koolzaad
  • Groenbemesters

in het volgend jaar:

  • Alle teelten

Onkruidspectrum (met zoekoptie)
Ga naar onkruidtabel