The miracles of science™

Velg en industrigren


Plantevern

Links

Kastrup, 1. november 2011

Nyttige links

Vårt nettverk

DUPONT I NORDEN OG BALTIKUM

I Norden er DuPont representert ved selskaper i Danmark, Sverige, Norge, Finland samt Litauen. Vi selger produkter innenfor følgende forretningsområder i Norden:

Plantevernmidler – DuPont Crop Protection Products – global internettside, www.dupont.com/ag

Corian (Hard plast til bl.a. bordplater og gulv),

Farmasøytiske produkter (Blodfortynnende medisin),

Cyrel, Flexografiske trykkplater og Cromalin fargetrykk

Packaging & Industrial polymers (Innpakning og emballasje),

Engineering polymers (Hard plast til bl.a. Lego-klosser)

Powder coating (Materialer til pulverlakkering av overflater),

Performamce coating (Materialer til lakkering av biler)

Hvis du vil vite mer om de produkter som selges direkte i Norden så klikk inn på www.dupont-danmark.dk for lokale kontaktpersoner. For Dupont’s globale produktsortiment er www.dupont.com et godt sted å starte, eller du kan søke hjelp på DuPont’s produktinformasjon på telefon: +46 8 591 194 39.

DUPONTS ØVRIGE LANDBRUKSRELATERETE FIRMAER ER FØLGENDE:

Såfrø - Pioneer - www.pioneer.com

Bearbeider Soyaprotein - www.solae.com :

Mikrobiologiske analysemetoder - Qualicon - www.qualicon.com. I Norden distribueres DuPont Qualicons produkter av Oxoid – besøk dem på www.oxoid.com/dk 

Disinfeksjonsmidler til bl.a. grisehus – DuPont Animal Health Solutions: www.antecint.co.uk

Biobrensel - biobutanol: www2.dupont.com/Biofuels/en_US/

Innenfor ovenstående forretningsområder selger DuPont produkter direkte i Norden, mens virksomhetens øvrige produkter forhandles gjennom distributører.

TONNVARESELSKAPER

www.fk.no - Felleskjøpet (FK). (Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder, Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal)

Her er informasjon om plantevern, plantedyrking, korn, kraftfôr, maskiner, redskap og butikkvarer, samt nyheter on-line.

www.norgesfor.no - Norgesfôr

Her finner du en oversikt over alle lokalbedrifter og forhandlere, samt informasjon om plantevern, såvare, gjødsel , korn og kraftfôr.

ORGANISASJONER

www.ecpa.org – European Crop Protection Association

Europeisk bransjeforening for plantevernsprodusenter. Aktuelle nyheter om EU lovgivning på plantevern og kjemikalie området

www.croplife.org – Croplife International

Her kan du lese nyheter fra den globale sammenslutning av bioteknologi og plantevernprodusenter og du kan lese mer om politiske emner som rører seg innenfor bioteknologi og plantevern på verdensplan.

www.norsklandbruk.no –Dagens nyhetsklipp gir raskt overblikk over landbruksrelevante nyheter i norsk presse.

www.bondelaget.no- Startsiden til Norges Bondelag med pekere til aktuelle begivenheter og informasjon om det norske landbruket.

www.ksl.no– Kvalitetssystem i Landbruket

www.svensktsigill.com – Sigill

Svensk korn kvalitetssikringssystem.

www.odlingibalans.com - Odling i balanse

Bæredyktig landbruk i Sverige

FORSKNING/RÅDGIVNING

www.bioforsk.no - Bioforsk driver forskning og utviklingsarbeid innenfor planteproduksjon, matvaresikkerhet og jordfaglige miljøspørsmål. Bioforsk Plantehelse arbeider med forskning   overfor planteskadegjørere og ansvarer bl.a. for testing av plantevernmidler.

www.lfr.no  - Link Landbrukets Forsøksringer. Forsøksringenes primære oppgave er å gi rådgivning

innen alle former for planteproduksjon, basert på lokale forsøk.

www.umb.no – Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Her kan du bl.a. lese om de forskjellige institutter, forskningsprosjekter og vitenskapelige publikasjoner

AGROLINKS

www.agroteknikk.com - Landbruksmaskinbransjens egen messe. Målsettingen til fagmessen er å være bransjens viktigste landsdekkende utstilling i Norge.  

www.vips-landbruk.no - Tjeneste utviklet av Landbrukets Forsøksringer, NORSØK og Planteforsk. Varsler av risiko for skade av ulike skadegjørere.

VÆRET

www.yr.no – Været fra Norge og verden fra Meteorologisk institutt og NRK

Klikk inn på yr.no og få en oppdatert værprognose.

FAGBLAD

www.gardsdrift.no – Bedre gårdsdrift. Uavhengig landbruksblad med nyheter innen plantekultur, husdyrproduksjon, økonomi og teknikk.

www.norsklandbruk.no - Nettstedet viser oppdaterte nyheter og fagstoff fra det uavhengige fagbladet Norsk Landbruk.

FORVALTNINGSORGANER/GODKJENNINGSMYNDIGHETER

www.mattilsynet.no – Mattilsynet; statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler i Norge.

Informasjon om bl.a. plantevernmidler og godkjenning, samt informasjon om lover og forskrifter for plantevernmidler

www.regjeringen.no/nb/dep - Landbruks- og matdepartementet.

Pressemeddelelser fra departementet, oversikt over jordbruksoppjøret, støtteordninger og links til relevante lover og regler.

www.slf.dep.no  – Statens landbruksforvaltning. Info om tilskuddsordninger, skjema, statistikk etc.

www.arbeidstilsynet.no

Informasjoner om arbeidsmiljøregler

www.dbe.no – Direktoratet for brann og eksplosjonsvern

www.sft.no – Statens Forurensingstilsyn

www.folkehelsa.no – Statens institutt for folkehelse

www.sjv.se/vsc - Svenska Jordbruksverkets

Informasjoner om plantevernmidler i Sverige og bildearkiv av planter.

SPRØYTER/DYSER

Åkersprøyter og sprøytesystemer klikk inn på www.hardi.dk  – Hardi, www.kvernelandgroup.com – Rau-sprøyter eller www.danfoil.dk  – Danfoil.