The miracles of science™

Select Industry


header

Alert® S - Fungicid

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača oboljenja pšenice i šećerne repe.

Formulacija: suspoemulzija (SE)
Aktivna materija: karbendazim 250 g/l + flusilazol 125 g/l
Pakovanje: 500 ml; 5L

VREME PRIMENE
Alert® S postiže najveći efekat kada se primenjuje preventivno u ranim fazama zaraze, a najkasnije pri pojavi prvih simptoma, počevši od faze bokorenja pa do početka klasanja (faze 23-51 VVSN skale).
DELOVANjE 

Alert® S je kombinacija dve sistemične aktivne materije sa različitim načinom delovanja i ima visoku efikasnost u suzbijanju oboljenja pšenice i šećerne repe. 

KOMPATIBILNOST
Ne sme se mešati sa:
- preparatima alkalne reakcije
NAPOMENA
Ne primenjivati na vodenim kulturama, biljkama gajenim u posudama, na travnjacima, niti na ukrasnom bilju.         

Alert® S sme da se primenjuje jedino kao fungicid u poljoprivredi. 

Ne primenjivati preko zemljišta, niti preko sistema za navodnjavanje.

KARENCA
42 dana za pšenicu i 35 dana za šećernu repu

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki DuPont proizvod.

 

 

Primena
Usev
Prouzrokovači bolesti
Količina primene

Pšenica

pepelnica žita; lisne(mrke) rđe žita; sive pegavosti lista žita sive pegavosti klasa žita

0,8 - 1,0 l/ha

utrošak vode: 200-400 l/ha

Šećerna repa

siva pegavost lista

0,6 l/ha

utrošak vode: 200-400 l/ha