The miracles of science™

Select Industry


header

Trend® 90 - Okvašivač

Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija: izodecil alkohol etoksilat 900 g/l
Pakovanje: 100 ml; 1 l

DELOVANjE 
Trend® 90 je nejonizujući okvašivač koji smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i bolju distribuciju herbicida po tretiranoj površini. Primenjuje se uz herbicide na bazi sulfonilurea proizvođača Du Pont.
PRIMENA 
Trend® 90 se koristi u koncentraciji primene: u skladu sa herbicidima sa kojima se koristi. 
Utrošak vode: u skladu sa herbicidima sa kojima se koristi. 
Vreme primene Trend® 90 određeno je vremenom primene herbicida sa kojim se koristi.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: u skladu sa herbicidima sa kojima se koristi (jednom ili dva puta u split aplikaciji).
KARENCA: obezbeđena vremenom primene herbicida sa kojim se koristi.

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki DuPont proizvod.