The miracles of science™

Välj en industri


Växtskydd

Avaunt®

Malmö, den 2 maj 2013

Tankblandningsschema i oljeväxterna 2013

Avaunt® - tankblandningar

 Produkt

 

Photrel Enstaka problem med blandning har rapporterats från 2012 Danmark och Sverige
Raps super ok
Brassec ok
Brassitrel ok
Bortrac 150 ok
Mangan 235 ok
Yara Vita Raps ok
Select + Renol ok
Focus Ultra ok
Matrigon ok

Avaunt® i tankblandning med fungicider är inte aktuell.

En behandling med Avaunt® skall ske innan blomning medan en fungicidbehandling sker i rapsens blomning.

Obs! Tänk på att starta med en väl RENGJORD spruta.