The miracles of science™

Välj en industri


Växtskydd

Titus® 25 WSB

Malmö, den 2 maj 2013

Förtydligande av rekommendationer för Titus® WSB i potatis 2013

Vid senaste omregistreringen av blev Titus® WSB godkänd att använda i potatisens utvecklingsstadie BBCH 20-30 (se ytterligare information i bruksanvisningen). I föregående bruksanvisningar kunde Titus® WSB användas i tidigare utvecklingssatdier än BBCH 20. Med anledning av det förändrade användningsområdet, önskar DuPont förtydliga rekommendationerna inför säsongen.

Med det nya användningsområdet för Titus® WSB kan det bli svårare att hinna med dubbelbehandlingen (30 gram + 20 gram) i potatisen, därför blir nu DuPonts huvudrekommendation enligt nedan.

Rekommendation att tankblanda Titus® WSB med Sencor är nu endast giltig vid ett fåtal tillfällen med tanke på produkternas registrerade utvecklingsområde i potatisen. (Har du Titus® WSB med äldre bruksanvisning kan förpackningen användas upp enligt tidigare rekommendation).

Huvudrekommendationen i potatis för Titus® WSB blir framöver att först behandla med Sencor® från Bayer för att lösa eventuella problem med åkerbinda och målla. Dess ogräs är vanliga i potatisodlingen. Därefter behandlar man med Titus® WSB för att bekämpa bl.a snärjmåra, åkertistel, kvickrot m.fl.

Denna kombination av två olika behandlingar ger Svenska potatisodlare en mycket bra, bred och lönsam ogräsbekämpning i potatisen.

Notera: Vid eventuella tankblandningar med andra produkter som finns nämnda i bruksanvisning eller informationsblad för Titus® WSB måste du följa reglerna och anvisningarna som står på de andra produkternas etikett och bruksanvisning. Detta gäller generellt för alla växtskyddsmedel som används i tankblandning, och står också tydligt skrivet på Titus® WSB etikett och i vår produktkatalog..


REKOMMENDATION

Tidpunkt 1:

Sencor vid tidpunkt bäst för denna produkt och med en dos enligt etikett för att bekämpa bl.a målla och åkerbinda

Tidpunkt 2:
30 - 50 gram Titus® WSB i stadie 20 - 30, då tex snärjmåran fått sin första krans eller kvickroten har 4 - 6 blad. Tillsätt ett nonjoniskt vätmedel till Titus WSB.
Högsta dosen för Titus® avser bekämpning av kvickrot och andra gräsogräs.

När det gäller Titus® WSB registrering i fodermajs uppnår man fortfarande bästa resultat i en dubbelbehandlingen tillsammans med Harmony 50 SX.

Om du har fler frågor vänligen kontakta någon av oss på DuPont.

Med vänliga hälsningar
DuPont
Ingrid, Jan-Åke, Henke, Sara, Bodil