The miracles of science™

Välj en industri


Växtskydd

Information från DuPont angående tomemballage

Malmö, den 10 mars 2014

Nytt

Hantering av avfall och tomemballage

En generell tumregel är att uttjänta rester av kemikalier med farlighetsmärkning klassas som farligt avfall. Farlighetsmärkningen kan exempelvis bestå av en farosymbol på förpackningen eller annan farlighetsinformation som visar att kemikalien tillhör t.ex. faroklassen ”miljöfarlig”.
För DuPonts växtskyddsmedel gäller att preparatrester och ej rengjorda förpackningar är farligt avfall och ska lämnas för destruktion (kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för information).

Väl rengjort tomemballage kan dock lämnas för energiåtervinning vid härför avsedd uppsamlingsplats inom kommunen (DuPont är anslutet till SvepRetur, tel 0370-17385, info@svepretur.se ). Vid rengöringen ska tomemballaget sköljas omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten (som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen) och göras dropptorrt.

I några av årets bruksanvisningar för DuPonts produkter har säkerhetsfrasen S60 (Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall) av misstag kommit med – detta kommer att korrigeras vid nästa nytryck av bruksanvisningar. Det finns ingen särskild risk med dessa produkter som gör att väl rengjort tomemballage inte kan lämnas för energiåtervinning på samma sätt som för DuPonts övriga växtskyddsmedel.

Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor på telefon 08-595 110 40.

Hälsningar
DuPont Sverige AB