The miracles of science™

Välj en industri


Växtskydd

Steward® 30 WG

Malmö, den 20 mars 2012

Nyheten

Ändrade användningsvillkor

När det gäller vilka grödor som man får använda Steward® i är detta oförändrat sedan registreringen 2011, nämligen följande:

 • Raps och rybs
 • Äpple och päron
 • Broccoli, rödkål, vitkål, blomkål, savoykål och brysselkål
  och följande kulturer i växthus:
 • Gurka, tomat, paprika, zucchini, pumpa,chili, aubergine och melon

Den stora NYHETEN och förändringen berör handhavandet av Steward® för att skydda bin som ska pollinera rapsfältet när det senare blommar.
Följande gäller nu enligt kemikalieinspektionens beslut den 9 mars 2012.

 

Steward® 30 WG

 • Får inte användas där bina aktivt söker föda.
 • För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda när bin aktivt söker efter föda.
 • Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in.
 • Om bikupor riskeras att exponeras vid behandling ska ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd” användas.

Övrigt:
Farligt för bin
Vid behandling i växthus ska utplacerade kolonier av humlor eller andra pollinerande insekter stängas till eller tas bort ur odlingen innan sprutning och får återintroduceras tidigast 3 dagar efter behandling.

 

Denna nya text ersätter nedan tidigare text på etiketten för Steward®

 

Rapsbaggebekämpning

 

Steward® 30 WG:

 • en helt ny aktiv substans för bekämpning av rapsbaggar.
 • är en resistensbrytare till andra insekticider (pyretroider).
 • används bäst i första behandlingen mot rapsbaggar, behandling senast i stadie 57.
 • används i dosen 85 gram/hektar när det gäller rapsbaggebekämpning.
 • har långtidseffekt när det gäller rapsbaggebekämpningen, vilket kan leda till färre antal behandlingar.
 • är en användarvänlig produkt i granulatformulering för att minska hanteringsrisken vid påfyllnad av sprututrustningen.

 

För ytterligare information rörande Steward® vänligen kontakta oss på DuPont.

Vänliga hälsningar
Jan-Åke  

mobil:  0708-680 470,  kontor:  040-44 54 24 

Henke

mobil: 0708-680 474