The miracles of science™

Välj en industri


Växtskydd

Goldpac =
Express® 50 T + DuGal

Den breda baslösningen - nya fördelar

Verkan

Med två olika aktiva substanser (Tribenuronmetyl + Fluroxipyr) ger Goldpac nya fördelar i ogräsbekämpningen:

  • Bred ogräseffekt inklusive snärjmåra.
  • Möjlighet till tidiga behandlingar (små ogräs).
  • Flexibel/brett behandlingsfönster.
  • Klarar även stora ogräs.
  • Regnfast.
  • Ekonomiskt fördelaktig.
  • En förpackning = 5 - 7 hektar. Enkel logistik.