DuPont v České republice

DuPont CZ

Společnost DuPont začala dovážet do Československa své výrobky, především na ochranu rostlin, již v 70-tých letech minulého století. Po změně politického systému DuPont nejprve založil v Praze obchodní zastoupení, a v roce 1992 plně fungující pobočku, DuPont Conoco CS. Petrochemická divize Conoco byla jednou z několika mezinárodních společností, které se účastnily privatizace České Rafinerské a.s., a zároveň v České republice vybudovala síť čerpacích stanic Jet. Po prodeji divize Conoco pak DuPont v roce 1998 založil v České republice novou pobočku, DuPont CZ s.r.o., která v současné době poskytuje svým zákazníkům obchodní, technickou a marketingovou podporu pro širokou škálu divizí a produktů.

Pražská pobočka každoročně aktivně podporuje projekty, které zlepšují životní podmínky a bezpečnost všech spoluobčanů. V minulosti byl například podpořen nadace Terezy Maxové, vybudováno hřiště pro děti na Praze 5, či poskytnuta peněžní pomoc vybraným obcím pro odstranění následků povodní.  

V roce 2011 DuPont CZ navázala spolupráci s pražskou VŠCHT k podpoře a popularizaci technických a přírodovědných oborů mezi dětmi, mládeží a širokou veřejností. Cílem spolupráce bylo představit vědecko-technické obory i produkty firmy DuPont zajímavou a hravou formou.

 

 

 

Naše poslání, vize a základní hodnoty