DuPont v České republice

Naše poslání, vize a základní hodnoty

Poslání:

Vytvářet hodnotu pro naše akcionáře a celou společnost a současně snižovat environmentální zátěž podél hodnotových řetězců, ve kterých působíme.

Vize:

Být nejdynamičtější společností zabývající se vývojem v oblasti přírodních věd na světě a vytvářet trvale udržitelná řešení, která jsou nezbytná pro lepší, bezpečnější a zdravější život lidí na celém světě. 

Základní hodnoty:

Základní hodnoty společnosti DuPont jsou základním kamenem toho, kdo jsme a co znamenáme. Mezi tyto hodnoty patří:

  • Bezpečnost a ochrana zdraví

Abychom mohli zajistit bezpečnost a zdraví všech našich zaměstnanců, zákazníků a lidí ve společnostech, ve kterých působíme, dodržujeme v této oblasti nejpřísnější normy.

  • Environmentální dozor

Naše společnost chrání životní prostředí a posiluje hodnotu svého podnikání tím, že začleňuje environmentální otázky do všech podnikatelských aktivit. Naše jednání se neustále snažíme uvádět v soulad s očekáváním veřejnosti.

  • Etické chování nejvyšší úrovně

Naše obchodní záležitosti realizujeme dle etických norem té nejvyšší úrovně a v souladu s veškerými příslušnými zákony. Pilně pracujeme na tom, abychom se stali uznávanou obchodní společností na celém světě.

  • Úcta k lidem

Podporujeme prostředí, ve kterém se s každým zaměstnancem jedná uctivě a důstojně a kde si vážíme svých zaměstnanců na základě jejich přínosu naší společnosti.