DuPont v České republice
Bookmark and Share

DuPont™ Paving Excellence Center

Asfalty s modifikační příměsí Elvaloy ® RET (reaktivní elastomerní terpolymer -Reactive Elastomeric Terpolymers) představují vysoce účinné řešení pro silnice, které vykazuje delší životnost a lepší odolnost proti tvoření kolejí, praskání, únavě materiálu a působení chemikálií. Jejich snadná výroba a jedinečné reakční chemické vlastnosti jsou vítanou přidanou hodnotou pro výrobce asfaltu modifikovaného polymery (PMB), dodavatele, dopravní úřady i pro majitele silnic, kteří odpovídají za údržbu vozovek. Vlastnosti modifikátorů asfaltu společnosti DuPont™ umožňují využití technologie PMB tam, kde by si aplikace alternativních produktů vyžádala výrazně vyšší investice.

Úlohou pražského střediska DuPont™ Paving Excellence Center (PEC) není jen vyvíjet nová složení PMB a zajišťovat technologické systémy a poradenství. Jeho hlavním cílem je usilovat o pochopení a rozpoznání potřeb zákazníků a pomáhat jim vytvářet holistická řešení, beroucí v úvahu jak složitost projektování silničních konstrukcí i vlastní silniční výstavby, tak i chemii modifikací bitumenu a zejména specifičnost každé konkrétní situace. Specialisté firmy DuPont™  spolu s celou sítí nezávislých expertů na pokládku silničních povrchů pomáhají zákazníkům přímo v místech výroby a poskytují jim i cenné rady v oblasti technologie i zpracování.  

      

                    

 Nejmodernější laboratoře: 

  • Zkoušky asfaltu podle specifikace EN a ASTM, AASHTO (SHRP) vč. výkonnostních zkoušek asfaltu a technologie PMB
  • Na míru připravená složení různých asfaltů a asfaltobetonových směsí
  • Poradenství v oblasti modifikace asfaltu, projektování silnic a složení horkých směsí
  • Profesionálové z oborů silniční stavby, pokládky, chemie a modifikace asfaltu

Společnost DuPont ™ rovněž investovala do laboratorního vybavení, aby zákazníkům mohla zajišťovat požadované zkoušky. Různorodost regionu ECEMEA odráží právě rozmanitost zkoušek prováděných podle předpisů různých států vycházejících jak z evropských, tak i amerických norem (na základě Programu strategického výzkumu silničních komunikací SHRP). Středisko PEC je schopno z Prahy efektivně zajišťovat zkoušky a poradenské služby a již spolupracuje se zákazníky z Ruska, Saudské Arábie, Egypta, Jižní Afriky, ČR, Polska a mnoha dalších zemí.

Zvláštní role a činnosti:

  • Středisko PEC působí jako základ Segmentu pokládky silničních povrchů v Evropě, na Středním východě a v Africe (region ECEMEA)
  • Středisko PEC spolupracuje s vysokými školami a renomovanými odborníky na celém světě
  • Odborníci střediska PEC jsou členy globálních vědeckých a profesních sdružení:

                        EAPA (European Asphalt Paving Association)

                        SABITA (Southern African Bitumen Association)

                        NAPA (National Asphalt Paving Association, US)

                        CEN (European Committee for Standardization)

Evropa, Střední Východ a Afrika jsou regiony nesmírně rozmanité, je v nich více než 100 různých zemí a potřeby tamějších zákazníků jsou velice specifické. Odlišné jsou ale také zákony a předpisy, jimiž se výstavba silnic v jednotlivých zemích těchto regionů řídí, což vyžaduje individuální přístup. Ve středisku pracují zkušení odborníci, od otevření střediska bylo vytvořeno více než 200 případových studií, provedeno více než 3500 laboratorních testů a celá řada hodnocení složení.

                        

Kontaktujte nás:

Paving Excellence Center

DuPont CZ s.r.o.

Pekařská 14/628,

155 00 Praha 5

Česká republika

Veškeré technické dotazy ohledně Elvaloy® RET laskavě směřujte na adresu:

Ing. Jiří Fišer, Ph.D.  

Tel : +420 257 414 261

Mobil. tel.: +420 725 753 616

Fax: +420 257 414 150

E-mail: jiri.fiser@dupont.com