Energie a veřejné služby

Odborné znalosti DuPont nabízejí stovky inovativních produktů a řešení, která zvýší produktivitu energií, napomohou energetickým zařízením podávat dlouhodobější a lepší výkon a zajistí vyšší bezpečnost pracovníků.

Ropa a plyn

Řešení DuPont pro čistější životní prostředí, vypořádání se s extrémními podmínkami, vyšší produktivitu ropných vrtů, ochranu dělníků, účinnější potrubní systémy a vyšší bezpečnost. » Ropa a plyn
Sluneční energie
Nabídka společnosti DuPont pro fotoelektrické odvětví zahrnuje osm nejdůležitějších materiálů pro solární jednotku. » Sluneční energie
Větrná energie
Výrobky DuPont pro vyšší spolehlivost součástí větrných turbín, nižší hmotnost a nižší náklady na instalaci a údržbu. » Větrná energie
Biopaliva
Vývoj společnosti DuPont směřuje k obnovitelnému a efektivnímu používání biobutanolu a celulózového etanolu pro snížení dopadu používání paliv na životní prostředí. » Biopaliva
Vodiče a kabely
Společnost DuPont nabízí řešení pro vodiče a kabely v odvětví výroby energií, stavebnictví a přepravy. » Vodiče a kabely

DuPont inovativní řešení pro ropu a plyn, solární a větrná energie.