Potraviny a nápoje

 
Nové globální výzvy ztěžují a zdražují výrobu potravin a nápojů a činí ji také relativně nebezpečnou. Úspěch znamená splnění požadavků při vyšší rychlosti, produktivitě, efektivnosti a taktéž uspokojování vysokých nároků trhu na eliminování škodlivých kontaminantů. Inovativní  řešení společnosti  DuPont však mohou výrobcům pomoci zachovat bezpečnost a čistotu zařízení, resp. bezpečnost a kvalitu potravin a přitom nadále uspokojovat poptávku .
 
Společnost DuPont překonává překážky díky tomu, co vedlo její procesy po více než 200 let  díky odborným znalostem. Právě ony stojí za takovými produkty, jako jsou systém na mikrobiální detekci BAX®Q7 a systém na mikrobiální charakterizaci a typizaci RiboPrinter®. Tyto inovativní diagnostické systémy okamžitě a spolehlivě analyzují, zda potravina je či není kontaminována zdraví škodlivými bakteriemi, resp. patogeny. Díky znalostem firmy Dupont by také nemohly vzniknout výrobky DuPont™ Glypure® a Sontara®, které zajišťují, že výrobní plochy neobsahují škodlivý odpad.

Potraviny a nápoje

Potravinové složky, obaly potravin, bezpečnost potravin, specializová řešení. » Potraviny a nápoje