DuPont v České republice

 

DuPont Agro seminář 2012

Dne 7.2.2012 v hotelu Tři Věžičky se konal odborný seminář společnosti DuPont CZ, kde se zúčastnění  dozvěděli o nabízených novinkách pro rok 2012.

Nejprve byl představen herbicid do kukuřice Principal® Plus (Dr. Salas, DuPont FR), dále insekticid do řepky Avaunt 15 EC (Ing. Sommer, DuPont CZ) a nová herbicidní technologie Express ®do slunečnice (Ing. Studničný, Pioneer).

Dále zde zazněly odborné přednášky na téma fungicidního ošetření obilnin s využitím signalizace ProPlant (Dr. Bezdíčková, Ditana), výsledky pokusů fungicidního ošetření řepky a máku (Ing. Šaroun a Ing. Herda, SPZO) a přehled nabízených Pionner hybridů do řepky (Ing. Studničný, Pioneer).

 

           

 

Více informací získáte na webových stránkách:

www.ag.dupont.cz