DuPont v České republice
Bookmark and Share

Polní den - prohlídka technologií DuPont a Pioneer v ochraně rostlin a osivech

   Akce proběhla:
 
dne 26. 6. 2013 od 8:45 hod. na pozemcích ZS Sloveč, a.s. v Městci Králové

 
Program:

  • Registrace, zahájení
  • Prohlídka provozních ploch s pěstitelskými
    technologiemi DuPont a Pioneer
  • Prezentace mechanizace společnosti
    STROM – BEDNAR
  • Oběd, tombola