DuPont v České republice
Bookmark and Share

Nové poznatky a přípravky v ochraně rostlin společnosti DuPont™ pro rok 2014 - Čechy

Termín konání Čechy:
 
11. února 2014
 

Místo konání Čechy:
 
Kongresové centrum Floret
Květnové náměstí 391
252 43 Průhonice
 

Program semináře Čechy: 

9:30 Úvodní slovo
        (Ing. Robert Schmiedl, DuPont CZ s.r.o.)
9:40 Vertisan® a Treoris® – nová generace fungicidů a fungicidního ošetření od společnosti DuPont
        (Ing. Michaela Hospodková, DuPont CZ s.r.o.)
10:00 Výsledky dvouletých pokusů s novými přípravky Vertisan® a Treoris®
        (Ing. Alena Bezdíčková Ph.D., Ditana s.r.o.)
10:30 Dvojbalení Adroit™ Adept™ Pack - zkušenosti z první sezóny prodeje. Technologie fungicidního ošetření v roce 2014 přípravky DuPont
        (Ing. Bohumil Štěrba, DuPont CZ s.r.o.)
10:50 Přestávka
11:10 Zásady integrované ochrany proti živočišným škůdcům od r. 2014 
        (Ing. Jan Kazda, CSc, ČZU Praha)
11:25 Avaunt® - výsledky z roku 2013 Coragen® - zkušenosti z první sezóny prodeje
        (Ing. Gerhard Herda, Ph.D., DuPont CZ s.r.o.)
11:45 Nabídka hybridů kukuřice, řepky a slunečnice
        (Ing. Přemysl Studničný, Pioneer)
11:55 Nařízení CLP (Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek, problematika
souběžných dovozů
        (Ing. Ivan Dostál, DuPont CZ s.r.o.)
12:15 Kompletní nabídka přípravků společnosti DuPont pro rok 2014
        (Ing. Pavel Sommer, DuPont CZ, s.r.o.)
12:35 Oběd
 
Účast na konferenci je zcela zdarma
 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pozvánka ke stažení