DuPont v České republice
Bookmark and Share

Společnost DuPont potvrzuje svůj závazek zajistit dostatečnou nabídku bezpečných potravin

Spolupráce v rámci potravinového řetězce je podmínkou zajištění dostatku potravin

 
Společnost DuPont potvrzuje svůj závazek pomoci zajistit dostatečnou nabídku bezpečných potravin

 
Ženeva, 5. února 2014 – v rámci mezinárodního setkání Fruit Logistica, které se konalo 5.-7. února v Berlíně  upozornil Luigi Coffano, ředitel společnosti DuPont pro potravinové řetězce pro region EMEA, na problémy, kterým čelí světová populace, jež roste o 150 tisíc lidí každý den. Uvedl, že lepší spolupráce v celém potravinovém řetězci je nezbytná k zajištění dostatku potravin.
„V roce 2050 budeme muset nasytit přibližně o dvě miliardy hladových krků více,“ ozřejmil Coffano. „Abychom mohli nakrmit tolik lidí, musí vzrůst produkce potravin o 70 procent nad dnešní úroveň.“
Podle předpokladů zaznamenají v průběhu příštích 30 let rozvinuté země nárůst poptávky po potravinách o 12 procent. Nicméně, v rozvojových zemích se tento nárůst odhaduje na 115 procent.
„Lidstvo čelí obrovské výzvě,“ vysvětluje Coffano. „Zajistit, aby bylo k dispozici dostatečné množství zdravých, výživných a bezpečných potraviny pro celé lidstvo by mělo být nejvyšší prioritou všech národů, firem i jednotlivců.“
„Vzájemná spolupráce je jedinou možností, jak můžeme být schopni nasytit stále rostoucí populaci. Globální partnerství nám umožní přinést udržitelná řešení pro oblast, která je potřebuje stále naléhavěji.“
„To je důvod, proč se společnost DuPont zavázala spolupracovat s ostatními a zajistit dostatek potravin prostřednictvím spolupráce s nevládními organizacemi, vládami, akademickou obcí a potravinářskými podniky, ale i tím, že bude spolupracovat přímo na místě s farmáři od Keni přes Mexiko až po Ukrajinu a řešit jejich specifické problémy,“ dodává Coffano.
Společnost DuPont považuje zajištění potravin za stav, kdy mají všichni lidé v jakýkoli okamžik fyzický, sociální i ekonomický přístup k dostatečnému množství výživných potravin, které uspokojí jejich výživové nároky a potravinové preference pro zdravý a aktivní život. Jednou z mnoha oblastí, ve kterých DuPont spolupracuje s ostatními subjekty, je omezení ztrát potravin ve fázích před spotřebou.
Andy Selley, Key Account Manager společnosti DuPont pro potravinové řetězce, zdůraznil rozsah problému: „V Evropě, Latinské Americe, Severní Americe a Oceánii se ztráty na jednoho obyvatele blíží 200 kg za rok, před tím, než se potraviny vůbec dostanou ke spotřebiteli," vysvětlil Selley (viz graf 1).
„Tým potravinových řetězců společnosti DuPont pracuje se všemi zúčastněnými stranami v řetězci, včetně některých z největších světových zpracovatelů potravin a poskytuje řešení, která pomáhají snižovat ztráty před spotřebou.“
Selley dále uvedl, že například až 40 procent z vypěstovaných brambor je zničeno ještě v poli před sklizní, a že na výrobu 1 kg zpracovaného produktu, jako jsou například hranolky, je třeba použít 2 - 3 kg čerstvých brambor.
„Pěstitelé, kteří používají nematicid DuPont™ Vydate® mohou omezit výskyt volně žijících hlístic a tím dosáhnout lepších výnosů plodin,“ uvedl Selley. „Naslouchali jsme zpracovatelům a rozumíme jejich požadavkům. Omezení škod způsobených hlísticemi vede k jednotnějším a kvalitnějším hlízám, které pak mají lepší vlastnosti pro zpracování.“
„Své know-how jsme sdíleli také s pěstiteli, kterým pomáháme optimalizovat použití insekticidů u některých vysoce hodnotných plodin, kde poškození hmyzem může být zničující. DuPont™ Evalio® AgroSystems je webová služba které mohou využít pěstitelé, agronomové a poradci tak, aby mohli načasovat aplikaci insekticidů pro jejich maximální účinnost,“ vysvětluje Selley .
DuPont™ Evalio® Agrosystems je pro pěstitele k dispozici zdarma. Evropská síť pastí na hmyz umožňuje sledovat vývoje populace problémových škůdců, jako jsou makadlovky bramborové (Phthorimaea operculella) nebo hmyz Tuta absoluta. Tým odborníků interpretuje zjištění a vysílá varování pro registrované uživatele před možnými útoky škůdců.
„Pěstitelé, jejich poradci a zpracovatelé potravin se mohou zaregistrovat k odběru upozornění o rozvoji populace škůdců v reálném čase pomocí SMS, e-mailu nebo na webových stránkách Evalio®  Agrosystems,“ říká  Selley. „Rozhodnutí o tom, kdy a co je třeba ošetřit postřikem, mohou být činěna podle úrovně ohrožení, a nikoliv jen na základě kalendářního období, což je jinak běžný postup. Postřik na ochranu rostlin se použijí pouze tehdy, když jsou potřeba, a plodiny jsou lépe chráněny proti škodlivému hmyzu.“
Selley na závěr zopakoval nutnost spolupráce na všech úrovních výrobního řetězce potravin.
„Problematika hladu ve světě je natolik složitá, že se nám ji podaří vyřešit, jen pokud budeme pracovat společně. Je důležité budovat důvěru a sdílet pokrok, řešit problémy biologické bezpečnosti a používání technologie a znalosti s cílem zlepšit udržitelnou produktivitu. Příští generace čelních představitelů zemědělského odvětví bude muset pochopit všechny problémy od pěstitele až po spotřebitele. Pokud budeme spolupracovat, můžeme dosáhnout hmatatelných výsledků a popasovat se s výzvou, jak nasytit rychle rostoucí světovou populaci,“ uzavřel Selley .

Tisková zpráva ke stažení

» Stáhnout