DuPont v České republice
Bookmark and Share

Prohlášení společnosti DuPont o soudním příkazu proti společnosti Kolon Industries


Federální soud USA vydal příkaz, aby se společnost Kolon zdržela výroby aramidových
vláken Heracron® po příštích 20 let

Praha, 25. září ─ Společnost DuPont vydala následující prohlášení po vynesení rozsudku amerického federálního soudu v Richmondu ve Virginii, který přikazuje společnosti Kolon Industries zastavit výrobu a prodej svých aramidových vláken Heracron®: 

„Příkaz navazuje na náhradu škody ve výši 920 milionů dolarů přiznanou společnosti DuPont v září loňského roku a znovu potvrzuje, co již bylo jasné: že společnost Kolon Industries záměrně a se zlým úmyslem zneužila technologie Kevlar vlastněné společností DuPont," uvedl Thomas L. Sager,
senior viceprezident a hlavní právní poradce společnosti DuPont. „Soud nařídil společnosti Kolon, že nebude vyrábět, uvádět na trh nebo prodávat žádné výrobky z para-aramidových vláken, po celém světě, v příštích 20 letech. Zároveň soud přikázal společnosti Kolon zříci se použití kteréhokoli z odcizených obchodních tajemství společnosti DuPont. Kromě toho také musí společnost Kolon do 1. října 2012 odstranit a vrátit obchodní tajemství společnosti DuPont, jinak bude čelit řízení v souvislosti s pohrdáním soudem.  
 
  „Ve svém rozhodnutí shledal soud chování společnosti Kolon jako "drzé" a dodal, že „chování společnosti Kolon vykazuje naprosté pohrdání pro práva plynoucí z obchodních tajemství společnosti DuPont a lhostejnost k právu, které taková tajemství chrání.“ Soudce ve svém rozsudku uvedl, že ve společnosti Kolon byla zpronevěra obchodních tajemství firmy DuPont "záležitostí firemní politiky". Úplný zákaz výroby byl odůvodněn tím, že „soudní dvůr nemá jistotu, že se lze na společnost Kolon spolehnout v oblasti dohledu nad svou vlastní činností.“  
 
  Thomas G. Powell, prezident DuPont Protection Technologies, dodal: „Jsme potěšeni, že soudce prosadil ochranu našich obchodních tajemství u vláken Kevlar. DuPont věnoval více než 40 let a
značné náklady na výzkum a vylepšení Kevlaru tak, aby se z něj stalo nejdůvěryhodnější aramidové vlákno na světě. Nejen pro nás, ale i pro naše zákazníky je důležité, že jsme schopni nadále inovovat a investovat do našeho podnikání, našich značek a nejnovějších technologií, včetně naší nové továrny na Kevlar poblíž amerického Charlestonu. Soudní příkaz vysílá jasný signál společnosti Kolon a jim podobným, že nemohou mít prospěch z krádeže našich obchodních tajemství.“
 
Pozadí:
  DuPont vedl spory se společností Kolon více než tři roky. V lednu 2012 soudce v soudním procesu DuPont proti Kolon ohledně krádeže obchodních tajemství zamítl návrh společnosti Kolon na nové řízení nebo snížení uvalené pokuty 920 milionů dolarů.  
 
  Kromě dnešního rozhodnutí o příkazu očekává společnost DuPont úhradu poplatků za právní zastoupení ve věci krádeže obchodního tajemství, na které společnost DuPont věnovala desítky
let vývoje, společností Kolon. DuPont na základě vyneseného rozsudku zvažuje i soudní vymáhání.   
 
  V roce 2007 pojala společnost DuPont podezření ohledně činnosti společnosti Kolon, která oznámila FBI, Ministerstvu spravedlnosti a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Společnost DuPont
podala občanskoprávní žalobu proti firmě Kolon v roce 2009 a porota přiznala společnosti DuPont v září 2011 náhradu škody ve výši 919 milionů dolarů. V listopadu soudce rozhodl, že chování společnosti Kolon opravňuje k represivní náhradě škody v maximální výši povolené zákonem. Spolu s výrokem poroty ze září činí nyní celkové nároky proti společnosti Kolon celkově více než 920 milionů dolarů, včetně úroků. 
 
  Průkopnický výzkum vědců společnosti DuPont v oblasti kapalných krystalických roztoků polymerů v roce 1965 tvořil základ pro komerční produkci aramidového vlákna Kevlar, nejlépe známého pro jeho armádní využití a aplikace v oblasti bezpečnosti. Kromě toho je Kevlar využíván v mnoha komerčních a průmyslových aplikacích, od pneumatik a kabelů z optických vláken až po sportovní vybavení a skafandry.

Tisková zpráva ke stažení

» Stáhnout