DuPont v České republice

Tisková zpráva

Praha, 19. dubna 2011

PRAHA – 19. dubna 2011 byly vyhlášeny výsledky 8. ročníku studie Best Employers Česká republika. Každoročně je tato studie pořádána v celosvětovém rozsahu společností Aon Hewitt, největší poradenskou a outsourcingovou firmou v oblasti řízení lidských zdrojů na světě.

Na osmém místě v kategorii malých a středních společností  se umístila společnost DuPont CZ s.r.o.

Do studie se minulý rok v České republice přihlásilo 71 společností z různých odvětví a podmínky účasti nakonec splnilo 62 společností. O umístění nerozhodovala porota či subjektivní názor vedení ani jméno, obor či velikost firmy. Mezi nejlepší zaměstnavatele mohou patřit jen ty firmy, které mají vysokou motivovanost a názorovou shodu mezi manažery a zaměstnanci.

 

Čím se nejvíce odlišují nejlepší zaměstnavatelé od ostatních?

Nejlepší zaměstnavatelé mají v průměru o 34 % více motivovaných zaměstnanců v porovnání s ostatními společnostmi na trhu. ¾ jejich lidí firmu chválí navenek, jsou proaktivní a přicházejí s novými nápady. Tento typ chování s sebou samozřejmě přináší i lepší obchodní výsledky. Nejlepší zaměstnavatelé vykazují oproti průměru o 15 % vyšší návratnost pro akcionáře a mají vyšší tržby na zaměstnance než zaměstnavatelé průměrní. Lépe vycházejí také personální ukazatele; například nejlepší zaměstnavatelé mají průměrnou absenci z důvodu nemoci na zaměstnance 2,5 dne, přičemž ostatní společnosti se trápí čtyřnásobnou absencí (10 dní). Nejlepší zaměstnavatelé mají také v průměru o 60 % nižší dobrovolnou fluktuaci. U vítězných společností vidíme až o 30 % vyšší motivovanost manažerů oproti ostatním účastníkům. Rozdíl mezi motivovaností manažerů a zaměstnanců je však obvykle velmi nízký - do 10 %.

Ty nejlepší nejvíce odlišuje také to, že dávají svým zaměstnancům pocit, že jsou to nejcennější, co společnost má. Nejlepší zaměstnavatelé hodně dbají na pověst společnosti i na vnitřní soulad s touto pověstí. Dávají svým lidem nejen adekvátní finanční odměny a benefity, ale i nefinanční uznání. Zaměstnanci jsou také spokojeni s možnostmi růstu u příslušných společností. Jejich vyšší spokojenost je vidět naprosto ve všech odpovědích na více než 80 otázek z pracovního života, které se sledují v dotazníku.