DuPont v České republice

Farma roku 2011

Divize Ochrany rostlin se stala jedním z hlavních sponzorů desátého ročníku Farma roku, pořádané Asociací soukromého zemědělství. Slavnostního vyhlášení soutěže v pražském divadle ABC se zúčastnili nejen zemědělci, ale i ministr zemědělství p. Bendl, dále ministr obrany p. Vondra a ministr životního prostředí p. Chalupa.

Ředitel divize Ochrany rostlin, Robert Schmiedl, předává ocenění pro farmu umístěnou na 2. místě společně s jeho excelencí monsignorem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským.

 

       

 

Více informací o Farmě roku 2011 získáte na webových stránkách:

http://asz.cz/cs/soutez-o-farmu-roku/farma-roku-2011/