DuPont v České republice

Soutěž Nejlepší spolupráce-DuPont a ČVUT získali ocenění

   Společnost DuPont se stala jedním z partnerů prvního ročníku soutěže Nejlepší spolupráce, která se konala 22. února 2012 v Národní technické knihovně v Praze 6 - Dejvicích. Soutěž nabídla celodenní program ve formě seminářů a panelových diskusí na téma inovačního řízení, a byla zakončena slavnostním vyhlášením výsledků soutěže České inovace 2011.

Americká obchodní komora v ČR a Sdružení pro zahraniční investice-AFI ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR ocenila druhou cenou v rámci Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou projekt Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) a společnosti DuPont na využití odpadního materiálu z chemické výroby pro vylepšení vlastností a trvanlivosti vozovek.

 

 

 „ČVUT je  prestižní technická vysoká škola s dlouholetou tradicí, se kterou úzce spolupracujeme v oblasti výzkumu a vývoje. Projekt využití odpadních surovin v silničním stavitelství je v souladu s aktivním přístupem společnosti DuPont k trvale udržitelnému rozvoji a minimalizaci dopadů nových technologií na životní prostředí,“ uvádí Soňa Krausová, ředitelka společnosti DuPont Česká republika.

Cílem projektu bylo pomocí praktických aplikací ověřit vlastnosti asfaltových směsí, do kterých jsou přidávány odpadní polymerní materiály, využívané např. v obalových aplikacích či v automobilovém průmyslu.

Výzkum ve spolupráci s ČVUT se zaměřil na možnosti efektivního mísení odpadních produktů s asfaltovou směsí a prokázal, že díky přidání těchto látek dochází k podstatnému vylepšení jejich vlastností. Přidávaný materiál má pozitivní vliv mimo jiné na teplotní vlastnosti směsí, jejich schopnost držet tvar a odolnost proti působení vody. Praktickými testy bylo ověřeno, že vozovky s touto přísadou lépe odolávají únavě a trvalým deformacím, proto mohou dosahovat delší životnosti konstrukce a přinášet vyšší bezpečnost provozu i větší jízdní komfort.

 DuPont dodává na globální trh již od roku 1802 špičkové vědecké postupy a technologie v podobě inovativních produktů a materiálů. Věříme, že díky spolupráci se zákazníky, vládami, nevládními organizacemi a špičkovými vědci můžeme pomoci najít řešení globálních otázek, jako je zabezpečení dostatku zdravých a výživných potravin pro všechny, snížení závislosti na fosilních palivech a ochrana života a životního prostředí.

 

Více informací o této soutěži naleznete na webových stránkách:

www.spolupraceroku.cz