DuPont v České republice
Bookmark and Share

Česká republika se umístila v čele nového žebříčku dostupnosti potravin

V žebříčku FSI (Food Security Index), který zadala společnost DuPont a jehož výsledky byly prezentovány v Bruselu, se umístila Česká republika na 23. místě, což je nejlepší umístění ze zemí střední a východní Evropy.
 
Globální žebříček FSI, který vytváří výzkumná skupina Economist Intelligence Unit, sleduje na základě řady parametrů dostupnost kvalitních potravin ve 150 zemích světa.
 
„Podle žebříčku FSI se ukazuje, že zabezpečení dostatku kvalitní potravy není zatím klíčovým problémem České republiky. To ovšem neplatí pro všechny části světa. Právě žebříček FSI nám pomůže najít společnou řeč s vládami ohrožených regionů, nevládními organizacemi a soukromými subjekty. Zajištění dostatku potravin pro světovou populaci je jedním z klíčových problémů, které mohou vyřešit špičkové technologie,“ uvádí Soňa Krausová, ředitelka společnosti DuPont v České republice.
 
Pozici České republiky pozitivně ovlivnil zejména mizivý počet obyvatel žijících pod hranicí chudoby (tedy s méně než dvěma dolary na den), dostupnost programů zabezpečujících dostatek potravy, přístup k financování v oblasti zemědělství, dodržování výživových standardů nebo bezpečnost potravin. Mírně pod celosvětovým průměrem je naopak ukazatel volatility v zemědělství, který bere v potaz odchylky ročních výnosů v zemědělství mezi lety 1990 a 2010, a ukazatel politické stability, jehož index je v případě České republiky 9 procent  pod celosvětovým průměrem.


 
Veřejný nástroj podpoří spolupráci
Interaktivní Global Food Security Index je k dispozici online na adrese http://foodsecurityindex.eiu.com a umožňuje rozpad dat na úroveň jednotlivých ukazatelů. Zároveň umožňuje pomocí jednoduchých ovládacích prvků vytvářet budoucí scénáře a identifikovat klíčové oblasti, jejichž vylepšení pomůže nejvíce.
 
Mezi další možnosti FSI patří:

  • analýza klíčových zjištění,
  • definice 25 globálních ukazatelů, které měří specifické aspekty dostupnosti potravin, přístupnosti, cenové dostupnosti, nutričních hodnot a bezpečnosti,
  • interaktivní mapa celkového skóre a výsledků podrobných kategorií,
  • možnost porovnat více zemí současně a nastavit pořadí pomocí ukazatelů,
  • stránka s podrobnostmi o každé zemi, která umožňuje zjistit úroveň zajištění potravy na úrovni jednotlivých ekonomik.
     

Unikátní vlastnost, která bude přidána časem v následujícím období, je zachycení vlivu změny cen potravin na schopnost každé země řešit zajištění dostupnosti potravin.
 
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak se DuPont angažuje v úsilí o zajišťování potravin na lokální úrovni, trvale a společně, navštivte www.foodsecurity.dupont.com nebo sledujte konverzaci na Twitteru pomocí hashtagu #foodsecurity.

 

Pro další informace navštivte www.agris.cz