DuPont v České republice
Bookmark and Share

Bynel®

DuPont™ Bynel® - adhezní pryskyřice z unikátní skupiny termoplastických polymerů. Bynel® je využíván ke spojování materiálů s odlišnými vlastnostmi do jediné struktury. Je určený k extruzi a koextruzi, často nazýván jako pojící vrstva, napomáhající obalovým producentům optimalizovat bariérové vlastnosti, tepelné svařování a jiné funkce ve vícevrstvých strukturách, jako jsou fólie (filmy), láhve, tuby a tepelně-formovatelné fólie.

Bynel® adheziva jsou také ekologicky přijatelným řešením adhézních problémů. Tato 100% pevnosložková adheziva eliminují potřebu rozpouštědel a energeticky náročných procesů potřebných k sušení lepidel na vodní a rozpouštědlové bázi.

DuPont™ Bynel® může být také použit v kompozitních stavebních panelech jako efektivní laminační vrstva v mnoha různorodých aplikacích, např. mezi PE-Alu (použitelná před nebo souběžně v laminaci s hliníkem):

• Koextruze s polymerovým jádrem
• Laminace s předvyrobenou fólií Bynel®
• Extruzní nános na vrstvu polymerového jádra.

 


Pro více informací navštivte internetovou adresuhttp://www2.dupont.com/Bynel/en_US/