DuPont v České republice
Bookmark and Share

DCH (1,4 – diaminocykloheksan)

Modifikátor pro hmoty a vlákna, síťovací přípravek pro epoxidy (odolný chemicky a tepelně).