DuPont v České republice
Bookmark and Share

StatMedia®

Vhodný systém obalu pro obohacující prostředky, vodorozpustné sáčky DuPont™ StatMedia™,  jsou předem odvážená množství o jednotném dávkování, zabalená do vodou rozpustné fólie, která činí z přípravy a použití prostředku rychlý, pružný a jednoduchý proces. Sáčky se přidávají do sterilní vody, kde se rozpustná fólie během několika sekund rozpustí, snižuje tak  množství prachu a ergonomické problémy, spojené se sypanými prostředky. Většina paketů je ozářena gama paprsky, které při použití bezprostředně po rehydrataci omezují potřebu autoklávu. Rozpustné sáčky pufrované peptonové vody, BAX®  System Media* pro E. coli O157:H7 MP a BAX® System Media* pro listerii, jsou k dispozici v různých vhodných váhových množstvích, založených na obvyklých objemech, používaných v potravinářském průmyslu.

 

Pro více informací navštivte internetovou adresu www.qualicon.dupont.com