DuPont v České republice
Bookmark and Share

Thermo-Man®

Testování účinnosti ochranných oděvů provádí firma DuPont ve svém Evropském výzkumném a vývojovém středisku. K testům se používá figurína Thermo-Man®, vyvinutá ve spolupráci s americkým vojenským letectvem. Na povrchu figuríny je rozmístěno 122 teplotních čidel. Figurína je propojena s výkonným počítačem, který ihned vyhodnocuje data a umožňuje předvídat místo a rozsah popálenin 2. a 3. stupně za podmínek blízkých reálným. Testy na figuríně Thermo-Man® se staly neoficiálním, ale celosvětově uznávaným standardem.

Další informace: http://www.dpp-europe.com