The miracles of science™

Kies een Sector


Werken in rollen

Bij DuPont zijn niet de functies beschreven, maar de van toepassing zijnde waardetoevoegende processen. Per productie-unit bestaat een actuele beschrijving, van input (leveranciers) via transformatie (het omzetten van de grondstoffen in het eindproduct) tot output (producten en diensten). Hierin wordt ook beschreven welke rollen en rolniveaus noodzakelijk zijn om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De rollen zijn ondergebracht in drie ‘rolfamilies’, te weten: Proces, Techniek en Ondersteuning. De belangrijkste rollen in de waarde toevoegende processen zijn:

Process technician
De process technician beheerst o.a. het volledige proces in zijn werkgebied, hetgeen wil zeggen: alle voorkomende veldtaken en de besturing van het proces vanuit de centrale controlekamer. Daarnaast voert hij enkele regeltaken uit, waardoor zijn team in staat wordt gesteld zelfstandig te opereren.
Vereiste opleiding: MTS procestechniek, VAPRO-B, of gelijkwaardig

Electrical & Instrumentation (E&I) technician
De E&I technician is o.a. verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen aan een wijde range van elektrische instrumenten en installaties. Naast onderhoud is betrouwbaarheidsverbetering een belangrijk facet van de werkzaamheden.
Vereiste opleiding: MBO-elektrotechniek, eventueel aangevuld met relevante cursussen op het gebied van meet- en regeltechniek.

Mechanical technician
De mechanical technician, of mechanisch technicus, is onder andere verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen aan apparatuur en installaties. Naast preventief onderhoud is tevens betrouwbaarheidsverbetering een belangrijk facet van de werkzaamheden.
Vereiste opleiding: MTS WTB of gelijkwaardig.

Laboratorium technician
De Laboratorium technician controleert o.a. de kwaliteit van de productieprocessen, van grondstoffen tot en met de eindproducten om zeker te stellen dat de kwaliteit van het product dat naar de klant gaat goed is.
Vereiste opleiding: MLO of gelijkwaardig.