The miracles of science™

Kies een Sector


Persberichten

Hamburg, 18 februari 2008

DuPont en BP: mengen van meer dan 10 procent biobrandstoffen in benzine haalbaar

Uit testen van DuPont en BP met geavanceerde biobrandstoffen blijkt dat het gebruik van biobutanol het mengpercentage van biobrandstoffen in benzine kan verhogen tot boven de huidige grens van 10 procent voor ethanol, zonder afbreuk te doen aan de prestatie. De samenwerking tussen BP en DuPont richt zich daarom op het ontwikkelen en vermarkten van 1-butanol en andere biobutanolisomeren met een hoger octaangehalte. Dat maakten beide bedrijven bekend tijdens de Agra Informa Next Generation Biofuels conferentie in Hamburg.

DuPont en BP Biofuels hebben gewerkt aan de ontwikkeling van biokatalysatoren voor de productie van 1-butanol, 2-butanol en iso-butanol – biobutanolisomeren met een hoger octaangehalte die voor verbrandingsmotoren interessanter en nuttiger zijn. Brandstoftesten die BP in de afgelopen 12 maanden heeft uitgevoerd, tonen aan dat biobutanol met een hoog octaangehalte leveren onder meer betere energiedichtheid/brandstofzuinigheid in vergelijking met de huidige biobrandstofmengsels en het gebruik in de bestaande brandstofinfrastructuur, in brandstofmengsels met een hoger mengpercentage dan de huidige grens van 10 procent voor ethanol.

DuPont en BP waren de eerste spelers op het gebied van geavanceerde biobrandstoffen die bekend maakten dat ze niet alleen het bioproces willen verbeteren voor het maken van commerciële hoeveelheden biobutanol, maar ook een geïntegreerde strategie toepassen om biobrandstoffen op de markt te brengen. Onderdelen van die strategie zijn het bouwen van proef- en commerciële fabrieken, een volledige brandstofevaluatie en een analyse van de invloed op het milieu gedurende de hele levenscyclus.

In het kader van de samenwerking hebben BP en DuPont ruim 60 patenten aangevraagd op het gebied van biologie, fermentatieprocessen, chemie en eindtoepassingen voor biobutanol. Het doel van het programma is tegen 2010 een superieur biobutanolproductieproces te leveren met een rendabiliteit die vergelijkbaar is met ethanol. DuPont maakte bekend dat deze patenten betrekking hebben op de isomeren met een hoger octaangehalte en op de eerder aangekondigde 1-butanol.

Ian Dobson deelde nieuwe BP motor- en voertuigtestgegevens die aantoonden dat biobutanol met een hoog octaangehalte, in concentraties van 16 procent, even goede brandstofprestaties levert als met de huidige brandstofmengsels van benzine die 10 procent ethanol bevatten. Dat betekent dat butanol een bijdrage kan leveren aan grootschaliger gebruik van biobrandstoffen, zonder afbreuk te doen aan de brandstofprestaties. BP heeft een testprogramma afgerond met butanol met een octaangehalte van 16 procent. Dat programma omvatte brandstofformules, de invloed op de prestatie van de motor op korte termijn en langlopende voertuigtesten.

Laboratorium- en voertuigtesten met butanolmengsels boven de 16 procent hebben ook gunstige resultaten opgeleverd. De resultaten tonen aan dat butanolmengsels met een octaangehalte van 16 procent het extra voordeel hebben van dampdrukgedrag en distillatiecurves die vergelijkbaar zijn met standaardbenzine en zich, in tegenstelling tot 10 procent ethanol, niet afscheiden in de aanwezigheid van water.

DuPont en BP doen onderzoek naar de invloed op het milieu gedurende de hele levenscyclus van het voorgestelde biobutanolproces. Op basis van de resultaten van de voertuigtesten, geloven DuPont en BP dat biobutanol met een hoog octaangehalte de grens van 10 procent van ethanol in de huidige voertuigen kan doorbreken.

BP is een van ’s werelds grootste energiebedrijven, die haar klanten voorziet van brandstof voor transport, energie voor warmte en licht, retaildiensten en petrochemische producten voor alledaagse artikelen. Het is de grootste olie- en gasproducent in de VS en een van de grootste raffinadeurs. BP heeft ook een wereldwijd netwerk van ongeveer 25.000 benzinestations.

DuPont is een wetenschapsbedrijf. De onderneming, die in 1802 is opgericht, benut de wetenschap om duurzame oplossingen te creëren die het leven van de mens beter, veiliger en gezonder maken. Het bedrijf is actief in ruim zeventig landen en biedt haar afzetmarkten een uitgebreid vooruitstrevend producten- en dienstenpakket, onder andere op het gebied van landbouw en voedingsmiddelen, bouw en constructie, communicatie en transport.

Neem voor meer informatie contact op met:

Willem Buitelaar
Public Affairs Manager
Du Pont de Nemours (Nederland) BV
Baanhoekweg 22
P.O. Box 145
NL-3300 AC   Dordrecht
T. +31 78 6301718
M. +31 6 53 723450