The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 17 mei 2008

Vermindering CO2-uitstoot door samenwerking HVCafvalcentrale en DuPont

HVC afvalcentrale Dordrecht en DuPont Dordrecht hebben een intentieverklaring gesloten waarmee DuPont de CO2 uitstoot met zo’n 25 procent kan verminderen. Daartoe gaat HVCafvalcentrale vanaf 2010 stoom leveren aan haar buurbedrijf DuPont. De ondertekening van de intentieverklaring vond plaats tijdens de officiële opening van Dordt in Stoom op vrijdagavond 16 mei 2008. DuPont bespaart hiermee minimaal 50 kiloton CO2-uitstoot per jaar, een hoeveelheid die te vergelijken is met die van 15.000 middenklasseauto’s per jaar.

HVCafvalcentrale Dordrecht breidt de komende jaren uit met een vijfde verbrandingslijn, die begin 2010 klaar zal zijn. Hiermee verhoogt de afvalcentrale haar verbrandingscapaciteit van 240.000 ton naar maximaal 396.000 ton per jaar. Bij het verbranden van afval wordt tevens stoom opgewekt. De stoom wordt verkregen zonder gebruik van fossiele brandstoffen en is dus duurzaam. Na de uitbreiding produceert de afvalcentrale 140 ton stoom per uur (nu is dat 44 ton per uur). De intentie is dat HVC in de weekenden maximaal 85 ton stoom per uur zal leveren aan DuPont. Hiervoor wordt een pijpleiding van 770 meter aangelegd.

Goed voor het milieu

DuPont gebruikt stoom om haar processen te verwarmen. Nu produceert DuPont deze stoom zelf met de inzet van gasturbines. Door stoom af te nemen van HVC kan DuPont het gebruik van fossiele brandstoffen fors verminderen. Dit is goed voor het milieu. DuPont geeft daarmee ook in Dordrecht invulling aan de duurzaamheidsdoelstellingen die het bedrijf zich onder meer op het gebied van CO2-reductie voor 2015 heeft gesteld.

Warmtelevering

Om de overige restwarmte te benutten, onderzoekt HVC momenteel de mogelijkheden voor warmtelevering in Dordrecht en omgeving. Afhankelijk van dit onderzoek zal HVC de gemeente Dordrecht een aanbieding doen om een warmtenet te realiseren. De locaties die hiervoor als eerste in aanmerking komen zijn Stadwerven, Leerpark en Gezondheidspark Dordrecht-West. Warmtelevering levert een belangrijke bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot in Dordrecht.