The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Rome, 3 juni 2008

DuPont: HOGERE OPBRENGST BESTE OPTIE OM TE VOORZIEN IN STIJGENDE WERELDBEHOEFTE AAN GRAAN

“Betere gewasbeheerpraktijken en betere zaden – zowel conventionele als biotech-zaden – kunnen een enorm grote bijdrage leveren aan een grotere voorraad en een beter leven voor boeren. Met de betere landbouwpraktijken en technologieën van nu kunnen boeren in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden worden geholpen hun productiviteit te verbeteren.” Dat zei Mike Gumina, vice president van DuPont business Pioneer Hi-Bred, tijdens een conferentie van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN vandaag in Rome.

Volgens Gumina is het verhogen van opbrengsten de enige duurzame oplossing om de beschikbare voorraad te vergroten. Meer landbouwgrond in gebruik nemen en gebruik maken van opgeslagen voorraden zijn volgens hem geen optie. Relatief gezien is er weinig extra grond die, zonder extra invloed op het milieu, in gebruik zou kunnen worden genomen. De wereldwijde graanvoorraden zijn kleiner dan ooit tevoren.

“Het invoeren en in stand houden van nieuwe landbouwpraktijken werkt, overal ter wereld,” zei Gumina. “Boeren in landen als Ethiopië hebben de maïsopbrengsten kunnen verhogen door om te schakelen van door bestuiving verkregen variëteiten naar conventionele hybride maïs. Tegelijkertijd krijgen boeren in landen als Spanje, Argentinië en de Verenigde Staten hogere opbrengsten met variëteiten met biotechnologische eigenschappen.”

Wetenschapsbedrijven zoals DuPont investeren veel in de ontwikkeling van zaden en bieden boeren technische ondersteuning om de productiviteit te verbeteren. Door een aantal zaken waarmee vooruitgang is geboekt bij elkaar te brengen, wil DuPont de opbrengst van zowel haar sojaboon- als maïsproducten in de komende tien jaar met 40 procent verhogen, zei Gumina.

“Boeren, landbouwbedrijven, graanhandelaren en programma’s voor doorstroming van kennis moeten hun krachten bundelen om te voorzien in de kortetermijnbehoeften. Voor de langere termijn is het cruciaal dat regeringen een omgeving scheppen waarin duurzame productiviteit wordt gestimuleerd,” zei Gumina.

Volgens DuPont zijn er vier langetermijnoplossingen die de productiviteit kunnen verbeteren en een bijdrage kunnen leveren aan het lenigen van armoede en honger.
1. Stimuleren van onderzoek en de verspreiding van technologieën en technieken voor duurzame landbouw en watermanagement. Wetenschappers uit de publieke en de private sector moeten samenwerken voor het ontwikkelen van technologieën waarmee gewassen bestendiger worden tegen droogte, zout en hitte en waarmee voedingsstoffen efficiënter kunnen worden gebruikt. Wanneer ze ontwikkeld zijn, is het essentieel dat ze toegankelijk worden gemaakt.
2. Voorlichtings- en agronomieprogramma’s op lokaal niveau beschikbaar stellen om te garanderen dat productiviteitsverbeteringen duurzaam zijn. De voordelen van investeringen in onderzoek en innovatie kunnen alleen gerealiseerd worden als de technologieën op adequate wijze verspreid worden.