The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 5 juni 2008

DuPont Dordrecht bespaart fors op water en CO2

DuPont werkt wereldwijd aan vermindering van de voetafdruk op het milieu. De duurzaamheidsdoelstellingen voor het jaar 2015 maken daarvan deel uit.

DuPont Dordrecht bespaart jaarlijks 160.000 m3 drinkwater dankzij een slimme toepassing van water uit de grondwaterzuiveringsinstallatie. Bovendien levert samenwerking met de naastgelegen afvalverbrandingscentrale HVC in Dordrecht vanaf 2010 een reductie op van 50 duizend ton CO2 per jaar, een besparing die gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van 15.000 middenklasse auto's.
In de Verenigde Staten heeft DuPont vijf prijzen gekregen van de American Chemistry Council (ACC) vanwege de inspanningen van de onderneming om energie te besparen. Daarmee wordt DuPont erkend voor het reeds langbestaande streven van het bedrijf om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en om energie te besparen. Door alleen al deze vijf prijswinnende projecten kan DuPont haar jaarlijkse energieverbruik verminderen met 2,7 miljard BTU’s, voldoende om 21.000 huizen van energie te voorzien.

De jaarlijkse besparingen van de prijswinnende projecten hebben bovendien een milieuvoordeel dat gelijk staat aan de reductie van 522 miljoen ton broeikasgasemissies. Tussen 1990 en 2005 heeft DuPont de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met 72 procent teruggedrongen. Als onderdeel van DuPont’s duurzaamheidsdoelstellingen voor 2015, heeft het bedrijf zichzelf verplicht de uitstoot van broeikasgassen met nog eens 15 procent te reduceren. Deze projecten zijn een belangrijke stap in het bereiken van die doelstelling.

In een wereld waarin de energieprijzen stijgen, leveren deze projecten het bedrijf ook financieel voordeel op. De opbrengst van alle vijf prijswinnende projecten is groter dan de investering – het zijn dus verbeteringen die zichzelf terug verdienen.

De Nederlander Mathieu Vrijsen, Senior Vice President Operations and Engineering van DuPont, zegt trots te zijn op het DuPont Operations team vanwege de vooruitgang die op het gebied van energiebesparing wordt geboekt op productievestigingen waar ook ter wereld.

Naast DuPont’s inspanningen om de energie-efficiëntie in haar bedrijfsprocessen te verbeteren, biedt het bedrijf ook oplossingen voor het verbeteren van de energie-efficiëntie in de bouw-, transport- en landbouwindustrie met producten zoals DuPont™ Tyvek®, DuPont™ Kevlar® en zaden die de productiviteit verhogen. De onderneming werkt ook aan oplossingen voor de alternatieve energiemarkten (zonne- en windenergie en biobrandstoffen).

DuPont – één van de eerste bedrijven die, bijna 18 jaar geleden, milieudoelstellingen publiekelijk bekend maakte – heeft haar inzet voor duurzaamheid verbreed met marktgedreven doelstellingen voor zowel de omzet als R&D-investeringen. De doelstellingen zijn direct gekoppeld aan zakelijke groei en specifiek aan de ontwikkeling van veiligere en milieuvriendelijkere nieuwe producten voor belangrijke wereldmarkten.

DuPont is een wetenschapsbedrijf. De onderneming, die in 1802 is opgericht, benut de wetenschap om duurzame oplossingen te creëren die het leven van de mens beter, veiliger en gezonder maken. Het bedrijf is actief in ruim zeventig landen en biedt haar afzetmarkten een uitgebreid vooruitstrevend producten- en dienstenpakket, onder andere op het gebied van landbouw en voedingsmiddelen, bouw en constructie, communicatie en transport.