The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 22 september 2008

DuPont focust op versnelde omzetgroei en op opkomende markten

DuPont focust op versnelde omzetgroei en op opkomende markten Dordrecht, 21 september 2008 – DuPont heeft volgens Ellen J. Kullman - Executive Vice President van DuPont - een uitstekende uitgangspositie voor versnelde groei, vooral in opkomende markten. Volgens Kullman positioneert DuPont zich om tot 2010 en in de jaren daarna sneller te groeien, met tussen de 6 en 7 procent autonome groei per jaar. Exclusief acquisities verwacht het bedrijf zo'n 6 miljard USdollar te groeien tussen 2007 en 2010. De helft van die groei komt uit opkomende markten. DuPont heeft al een stevige basis in opkomende markten en groeide daar met 16 procent. In 2007 bedroeg de verkoop meer dan 7 miljard USdollar. DuPont's groei buiten de Verenigde Staten concentreert zich op drie fronten: consolideren op bestaande markten en nieuwe markten aanboren, mogelijkheden om plaatselijke klanten te bedienen en toegang tot markten verbeteren en aanwezigheid in specifieke markten vergroten. In Brazilië bij voorbeeld, werd in 2007 voor 1,5 miljard USdollar omgezet, waarvan de helft in de landbouwsector, en is het bedrijf marktleider in de landbouw. De verkoop van zowel Pioneer maïs- als sojaboonzaden in Brazilië is de afgelopen 10 jaar flink gestegen. De verkoop van maïszaden steeg met 23 procent en naar verwachten zal de verkoop van landbouwproducten van DuPont in Brazilië de één miljard USdollar benaderen in 2008. De groei van DuPont in Brazilië reikt echter verder dan de landbouw. De vraag naar auto's stijgt bijzonder snel en in die sector spelen lakken, engineering polymeren en elastomeren een belangrijke rol. Ook India is voor DuPont een strategische groeimarkt. In 2007 bedroegen de verkopen er meer dan 400 miljoen USdollar. India is de vierde grootse en één van de snelst groeiende economieën ter wereld en biedt tal van kansen voor DuPont. India maakt een grote demografische verandering door. Meer vrouwen treden toe tot de arbeidsmarkt en de middenklasse groeit snel wat een groeiend besteedbaar inkomen met zich meebrengt en een stijgende vraag naar goederen, diensten en merkproducten. Met een keur aan producten voor de transport- en de bouwsector - variërend van engineering polymeren tot innovatieve producten voor de bouw - is DuPont in staat tegemoet te komen aan de behoeften in die sectoren. “Brazilië en India groeien vele malen sneller dan de Verenigde Staten en andere ontwikkelde markten. Maar wat belangrijker is: DuPont heeft een enorm potentieel om verder in deze markten te penetreren. Als onze marktpenetratie in de top 50 van ontwikkelende markten gelijk zou zijn als die in de Verenigde Staten, dan zouden onze verkopen wereldwijd met 20 miljard USdollar stijgen. Daarom bieden opkomende markten voor ons de grootste groeikansen.” DuPont is een producten- en dienstenbedrijf dat de wetenschap als uitgangspunt heeft. De onderneming, die in 1802 is opgericht, benut de wetenschap om duurzame oplossingen te creëren die het leven van de mens beter, veiliger en gezonder maken. Het bedrijf is actief in ruim zeventig landen en biedt haar afzetmarkten een uitgebreid vooruitstrevend producten- en dienstenpakket, onder andere op het gebied van landbouw en voedingsmiddelen, bouw en constructie, communicatie en transport.