The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 24 september 2008

Nieuwe CEO DuPont heet Ellen J. Kullman; Holliday blijft aan als voorzitter Raad van Bestuur

24 september 2008 – De Raad van Bestuur van DuPont heeft de 52-jarige Ellen J. Kullman gekozen tot president en directeur van de onderneming. De benoeming gaat in per 1 oktober. Per 1 januari 2009 wordt zij benoemd tot chief executive officer. De 60-jarige Charles O. Holliday, Jr., voorzitter en CEO, blijft voorzitter van DuPont en lid van de Raad van Bestuur totdat Kullman hem opvolgt als voorzitter. Volgens Holliday is het nu het juiste moment om een probleemloze overgang te maken naar nieuw leiderschap. Een nieuwe generatie leiders staat klaar, het bedrijf heeft een transformatie doorgemaakt naar een marktgedreven wetenschapsbedrijf dat een voortrekkersrol vervult bij het voorzien in een aantal van de moeilijkste en urgentste behoeften van mensen in een wereld waarin hulpbronnen schaars worden. “Ellen staat klaar om leiding te geven aan DuPont’s marktgedreven strategie voor snellere groei,” voegde Holliday daaraan toe. Kullman is de 19e executive die leiding geeft aan DuPont gedurende de 206 jaar dat het bedrijf bestaat. Sinds juni 2006 heeft ze de rol van executive vice president vervuld en was ze een lid van het office of the chief executive van het bedrijf, met verantwoordelijkheid voor vier van DuPont’s vijf bedrijfsonderdelen en de Marketing & Sales en Environmental Sustainability functies. Van februari 2002 tot juni 2006 was Kullman group vice president van het nieuw gevormde DuPont Safety & Protection segment en bereikte ze een omzetgroei van $ 3,5 miljard naar $ 5,5 miljard. Voordat ze in 1988 bij DuPont kwam, werkte ze voor General Electric. Holliday, 38 jaar in dienst van DuPont, heeft het bedrijf sinds februari 1998 als CEO geleid. Tijdens de termijn van 10 jaar dat Holliday als CEO fungeerde: -- Besteedde DuPont ruim $ 60 miljard aan strategische transacties die de onderneming hebben getransformeerd naar een waardetoevoegend wetenschapsbedrijf dat producten en diensten levert. Sinds de afronding van deze transacties in 2004 is de operationele marge vóór belastingen met 2 percentagepunten verbeterd en het rendement op het kapitaal van investeerders met 5 percentagepunten. De winst per aandeel groeide op jaarbasis met 11 procent. -- Introduceerde DuPont haar nieuwste technologieplatform, Applied BioSciences, om zich te focussen op het op de markt brengen van biomaterialen, biobrandstoffen en biospecialiteiten uit hernieuwbare bronnen en biomedische oplossingen voor een wereld waarin energie en hulpbronnen schaars worden. -- In 2007 was 36 procent van de omzet van het bedrijf afkomstig uit verkopen van nieuwe producten – een stijging ten opzichte van 24 procent in 2001. Gedurende een periode van vijf jaar steeg de omzet uit nieuwe producten met ruim $ 5 miljard; ruim $ 10 miljard was afkomstig uit verkopen van producten die in de afgelopen vijf jaar zijn geïntroduceerd. -- Sinds november 2005 bespaarde DuPont $ 1 miljard aan vaste kosten en kocht voor een bedrag van $ 5 miljard, of 12 procent, aan uitstaande gewone aandelen terug. -- Holliday introduceerde bij de industrie de doelstelling “duurzame groei”. Hij gaf DuPont leiding bij het centraal stellen van duurzaamheid in haar allesomvattende waardevoorstellen en het volledig integreren ervan in de businessmodellen. Als wereldwijd erkende leider heeft DuPont duurzaamheid een integraal onderdeel gemaakt van haar producten en productieprocessen – wat invloed heeft op de klanten, waardeketens en consumenten, terwijl ook de afdruk die het bedrijf op het milieu achterlaat drastisch wordt verminderd. -- DuPont gaf wederom blijk van haar vertrouwen in het feit dat het bedrijf zich in een goede positie bevindt voor verdere groei door eerder dit jaar te besluiten de prestaties van management en de raad van bestuur te vergelijken met een nieuwe groep hightech multinationals. De winstgroei van deze nieuwe groep is ruim twee keer zo hoog als die van de groep waarmee DuPont zich eerder vergeleek. In 2008 is DuPont blijven werken aan haar duurzame groeistrategie en de plannen om de financiële doelstellingen voor 2010 te bereiken. Ondanks de ongekend hoge grondstofprijzen en moeilijke Amerikaanse markten heeft DuPont’s positie als een marktgedreven wetenschapsbedrijf de onderneming in staat gesteld over de eerste zes maanden van 2008 een recordwinst te boeken, dankzij het bedrijfsonderdeel Agriculture & Nutrition en de groei in opkomende markten. DuPont is een op wetenschap gebaseerd producten en dienstenbedrijf. De onderneming, die in 1802 is opgericht, benut de wetenschap om duurzame oplossingen te creëren die het leven van de mens beter, veiliger en gezonder maken. Het bedrijf is actief in ruim zeventig landen en biedt haar afzetmarkten een uitgebreid vooruitstrevend producten- en dienstenpakket, onder andere op het gebied van landbouw en voedingsmiddelen, bouw en constructie, communicatie en transport.