The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 14 oktober 2008

DuPont: zes miljoen kilo VOS minder als autoschadeherstelbedrijven overstappen op lakken op waterbasis

Dordrecht, 14 oktober 2008 – Sinds tienduizenden autoschadeherstelbedrijven in meer dan 30 landen autolakken op waterbasis van DuPont gebruiken in plaats van traditionele coatings op basis van oplosmiddelen, is de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) en andere stoffen met ruim zes miljoen kilo per jaar afgenomen. VOS zijn een van de vele stoffen die kunnen bijdragen aan de vorming van laaghangende ozon of smog. Gebaseerd op standaardberekeningen van het gebruik van lak in schadeherstelbedrijven schatten wetenschappers van DuPont dat met de overstap naar lakken op waterbasis de uitstoot van bijna 4,5 miljoen kilo VOS wordt voorkomen. Tegelijkertijd wordt de uitstoot van bijna 2 miljoen kilo gevaarlijke stoffen geëlimineerd. Het Amerikaanse Congres heeft meer dan 188 gevaarlijke stoffen geïdentificeerd die, onder bepaalde omstandigheden, een nadelige invloed kunnen hebben op de gezondheid en het milieu.

"Het grootste aantal schadeherstelbedrijven dat is overgestapt op lakken op waterbasis bevindt zich in Europa. Daar moeten deze producten volgens de milieuwetgeving al langer worden gebruikt", zei John G. McCool, vice president and general manager -- DuPont Refinish Systems. "We verwachten een toename van het aantal bedrijven in onder meer delen van Californië, Canada, Zuid-Korea en Hong Kong als ook daar wettelijke regels in werking treden."

Zo worden in 2009 strenge emissieregels van kracht in delen van Californië. Sommige schadeherstelbedrijven vrezen dat de nieuwe wettelijke regels tot vertraging van het productieproces zullen leiden en invloed zullen hebben op de kosten. Maar, in tegenstelling tot coatings op basis van oplosmiddelen waarbij de spuiters moeten wachten totdat het oplosmiddel is verdampt, kunnen extra lagen coatings op waterbasis, zoals DuPont™ Cromax® Pro, worden aangebracht als de eerste laag nog nat is, wat arbeidstijdbesparing oplevert. Bovendien zijn er bij lakken op waterbasis minder lagen nodig om een hoogkwalitatieve afwerking te bereiken, waardoor nog meer tijd wordt bespaard en er minder lak gebruikt hoeft te worden.

De omschakeling naar watergedragen lakken vereist relatief kleine aanpassingen aan apparatuur en procedures. Wanneer ook rekening wordt gehouden met de productiviteitsverbeteringen zijn de nieuwe DuPont producten niet duurder dan hun conventionele tegenhangers.

DuPont – één van de eerste bedrijven die, bijna 18 jaar geleden, milieudoelstellingen publiekelijk bekend maakte – heeft haar inzet voor duurzaamheid verbreed met marktgedreven doelstellingen voor zowel de omzet als R&D-investeringen. De doelstellingen zijn direct gekoppeld aan zakelijke groei en specifiek aan de ontwikkeling van veiligere en milieuvriendelijkere nieuwe producten voor belangrijke wereldmarkten.