The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 4 december 2008

DuPont neemt drastische maatregelen om concurrentiepositie te versterken en cash flow te verhogen Onderneming geeft financiële verwachting voor 4e kwartaal en geheel 2009

DuPont neemt drastische maatregelen als reactie op de huidige marktomstandigheden en om de concurrentiepositie van het bedrijf voor 2009 te versterken. Maximaliseren van de cash flow is daarbij leidend. Ook maakt DuPont de financiële verwachting voor het vierde kwartaal van 2008 en de verwachting voor 2009 bekend. Een sterke daling van de verkoop in de bouw en in de automobielsector en een daling van consumentenuitgaven zorgen voor daling van de industriële productie, versterkt door beperking van voorraden in de meeste supply chains. Deze omstandigheden brengen een sterke daling van de vraag met zich mee in het vierde kwartaal.

DuPont wil de positie van een aantal businesses met een marktleiderspositie verbeteren voor groei in de toekomst. Wereldwijd worden ongeveer 2.500 functies geschrapt, vooral in businesses die gericht zijn op de auto-industrie en de bouw in West-Europa en in de Verenigde Staten. De impact in Nederland is zeer gering. Verder zullen bepaalde bedrijfsonderdelen worden gerationaliseerd om de toekomstige concurrentiepositie te verbeteren. DuPont versnelt de productiviteitsprogramma’s die eerder dit jaar zijn gestart om een verbetering van de vaste kosten te realiseren van 600 miljoen dollar voor belasting en een reductie van één miljard dollar in de activa in 2009. Specifieke maatregelen houden onder meer een reductie in van 4.000 contractors aan het eind van 2008, waarbij het aantal in 2009 verder zal dalen, invoeren van aangepaste werkroosters in specifieke locaties, aanpassen van productie aan de marktvraag en herplaatsing van meer dan 400 medewerkers in projecten die de productiviteit verhogen met als doel de activa en operationele kosten te verlagen.

De onderneming verwacht een verlies van 0,20 tot 0,30 dollar per aandeel voor het vierde kwartaal van 2008, exclusief een geschatte 0,40 dollar per aandeel voor bijzondere voorzieningen in verband met een herstructureringsplan.

"We hebben direct harde maatregelen getroffen om onze cash flow te maximaliseren door kosten, activa en investeringen terug te brengen als reactie op de huidige marktomstandigheden", zei de voorzitter van de Raad van Bestuur van DuPont en CEO Charles O. Holliday, Jr. "We willen onze sterke financiële en marktpositie verder versterken en houden vast aan onze voorzichtige financiële discipline om door deze lastige economische omstandigheden heen te komen. We geven een financiële verwachting voor 2009 af met de bijbehorende aannames om zo transparant als mogelijk te zijn ten aanzien van huidige en verwachte gevolgen van de wereldwijde recessie. We zijn echter realistisch genoeg om rekening te houden met verdere veranderingen en zullen onze maatregelen aanpassen als de omstandigheden dat vereisen."

Samenvatting

Vrije cash flow voor geheel 2008 zal naar verwachting rond 1,3 miljard dollar bedragen, zoals gepland, met verbetering van de activa waardoor lagere winst wordt tegengegaan. Vrije cash flow zal in 2009 stijgen naar ongeveer 2,5 miljard dollar in 2009, rekening houdend me een geplande reductie van één miljard dollar werkkapitaal en 10 tot 20 procent reductie in investeringen.

DuPont neemt maatregelen om de kostenproductiviteit in 2009 met 600 miljoen dollar te verbeteren, exclusief volume en koersverschillen. Deze komen bovenop de ongeveer 130 miljoen dollar in kostenreducties vanwege een herstructureringsplan. Het oorspronkelijke plan voor 2009 was de kostenproductiviteit met 200 miljoen dollar te verbeteren.

DuPont is een herstructurering begonnen ter hoogte van 500 miljoen dollar voor belastingen in het vierde kwartaal, wat in 2009 leidt tot een stijging van de winst voor belastingen van ongeveer 130 miljoen dollar, en daarna ongeveer 250 miljoen dollar per jaar.

De onderneming verwacht in het vierde kwartaal een verlies van 0,20 tot 0,30 dollar per aandeel, exclusief een geschatte voorziening van 0,40 dollar per aandeel voor het herstructureringsplan van de onderneming. De onderneming verwacht in het vierde kwartaal een verlies van 0,60 tot 0,70 dollar per aandeel.

Over heel 2009 wordt een winst verwacht van 2,25 tot 2,75 dollar per aandeel.

Herstructuringsplan

DuPont wil de positie van een aantal businesses met een marktleiderspositie verbeteren voor groei in de toekomst. Wereldwijd worden ongeveer 2.500 functies geschrapt, vooral in businesses die gericht zijn op de auto-industrie en de bouw in West-Europa en in de Verenigde Staten. De impact in Nederland is zeer gering.

Verder zullen bepaalde bedrijfsonderdelen worden gerationaliseerd om de toekomstige concurrentiepositie te verbeteren. In het vierde kwartaal van 2008 wordt een voorziening voor belasting genomen van ongeveer 500 miljoen dollar of 0,40 dollar per aandeel voor een herstructuringsplan. Met deze maatregelen verwacht DuPont een stijging van de winst voor belastingen van 30 miljoen dollar in 2009 en ongeveer250 miljoen dollar in de jaren daarna.

Verhoogde kostenproductiviteit en productiviteit van activa

DuPont versnelt de productiviteitsprogramma’s die eerder dit jaar zijn gestart om een verbetering van de vaste kosten te realiseren van 600 miljoen dollar voor belasting en een reductie van één miljard dollar in de activa in 2009. Specifieke maatregelen houden onder meer een reductie in van 4.000 contractors aan het eind van 2008, waarbij het aantal in 2009 verder zal dalen, invoeren van aangepaste werkroosters in specifieke locaties, aanpassen van productie aan de marktvraag en herplaatsing van meer dan 400 medewerkers in projecten die de productiviteit verhogen met als doel de activa en operationele kosten te verlagen.

4e kwartaal 2008 winstvooruitzichten

De onderneming verwacht een verlies van 0,20 tot 0,30 dollar per aandeel voor het vierde kwartaal van 2008, exclusief een geschatte 0,40 dollar per aandeel voor bijzondere voorzieningen in verband met het herstructureringsplan van de onderneming. Beduidend lagere verkoopvolumes en de daaraan gekoppelde lagere productievolumes liggen aan de basis van deze gereduceerde vooruitzichten. De verkoopcijfers van het vierde kwartaal zullen naar verwachting minstens 15 procent lager liggen dan die van het vierde kwartaal 2007, voornamelijk door een aanzienlijke daling in de wereldwijde verkoopvolumes. Op 22 oktober maakte de onderneming de vooruitzichten 0,20 tot 0,25 dollar per aandeel voor het vierde kwartaal bekend. De onderneming blijft tegen eind van dit jaar een vrije cash flow verwachten van ongeveer 1,3 miljard dollar.

Resultaten 2009 en cash vooruitzichten

De onderneming verwacht voor 2009 een winst van 2,25 tot 2,75 dollar per aandeel, waarbij er van wordt uitgegaan dat de huidige wereldwijde recessie tot in 2009 zal aanhouden. Naar verwachting zullen de inspanningen om de cash flow te verhogen ongeveer 2,5 miljard dollar opleveren in vrije cash flow in 2009, ongeveer twee maal zo veel als wat voor 2008 werd verwacht. Investeringsuitgaven worden verwacht in de orde van 1,6 tot 1,.8 miljard dollar, in vergelijking met twee miljard dollar in 2008. Groei-investeringen voor businesses met een hoog groeipotentieel en een hoge winstmarge -waaronder zaadproducten en de fotovoltaïsche business – zullen voortgezet worden. DuPont schat de kostenbesparingen voor belastingen van het herstructureringsplan en de productiviteitsprojecten op ongeveer 730 miljoen dollar in 2009. We anticiperen een $.40 tot $.50 per aandeel verhoging in pensioenuitgaven. Hoewel de onderneming gunstige condities in de wereldwijde landbouw verwacht in 2009 zal de groei van de omzet in 2009 beperkt worden door een verwachte daling in de vraag naar niet-landbouw gerelateerde producten en de impact van koersverschillen.

"DuPont beschikt over marktleidende wereldwijde businesses, een solide financiële basis en stevige groeimogelijkheden", zei Holliday. "We besturen ieder facet, waar we controle over hebben, op een agressieve manier om zo maximaal cash te genereren en groei-kansen te pakken in onze sleutelmarkten, in het bijzonder waar we met onze op wetenschapsgebaseerde producten tot de marktleiders behoren."

Gebruik van niet-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) maatregelen

De directie is ervan overtuigd dat sommige niet-GAAP maatregelen, zoals inkomsten exclusief bijzondere voorzieningen, belangrijk zijn voor de investeerders omdat ze inzicht verschaffen tot de lopende bedrijfsresultaten van de onderneming. Zulke maatregelen worden niet erkend als overeenkomstig de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes en moeten niet gezien worden als een alternatief voor GAAP-maatregelen of prestatie.

Reconciliatie van niet-GAAP maatregelingen tot GAAP is als volgt:

Onze onderneming heeft vandaag om 16.00 uur een webcast voor investeerders gepland om deze aankondigingen toe te lichten. De live webcast kan gevolgd worden op www.dupont.com onder het ‘Investors Center’ of de call kan gevolgd worden door minstens 15 minuten vantevoren in te bellen op 785-424-1052 en te vragen naar de boekingnummer 7UPDATE09.

DuPont is een wetenschapsbedrijf. De onderneming, die in 1802 is opgericht, benut de wetenschap om duurzame oplossingen te creëren die het leven van de mens beter, veiliger en gezonder maken. Het bedrijf is actief in ruim zeventig landen en biedt haar afzetmarkten een uitgebreid vooruitstrevend producten- en dienstenpakket, onder andere op het gebied van landbouw en voedingsmiddelen, bouw en constructie, communicatie en transport.

Forward-Looking Statements: This news release contains forward-looking statements based on management's current expectations, estimates and projections. The company does not undertake to update any forward-looking statements as a result of future developments or new information. All statements that address expectations or projections about the future, including statements about the company's strategy for growth, product development, market position, expected expenditures and financial results are forward-looking statements. Some of the forward-looking statements may be identified by words like "expects," "anticipates," "plans," "intends," "projects," "indicates," and similar expressions. These statements are not guarantees of future performance and involve a number of risks, uncertainties and assumptions. Many factors, including those discussed more fully elsewhere in this release and in documents filed with the Securities and Exchange Commission by DuPont, particularly its latest annual report on Form 10-K and quarterly report on Form 10-Q, as well as others, could cause results to differ materially from those stated. These factors include, but are not limited to changes in the laws, regulations, policies and economic conditions, including inflation, interest and foreign currency exchange rates, of countries in which the company does business; competitive pressures; successful integration of structural changes, including restructuring plans, acquisitions, divestitures and alliances; cost of raw materials, research and development of new products, including regulatory approval and market acceptance; seasonality of sales of agricultural products; and severe weather events that cause business interruptions, including plant and power outages, or disruptions in supplier and customer operations.