The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 27 januari 2009

DuPont start 2009 met sterke kaspositie Resultaten vierde kwartaal volgens verwachting

DuPont maakt een omzet van 30,5 miljard dollar bekend tegen een omzet van 29,4 miljard in 2007. De winst kwam in 2008 uit op ruim twee miljard dollar (2,98 miljard dollar in 2007. In het vierde kwartaal van 2008 kwam de omzet uit op 5,8 miljard dollar, 17 procent lager dan in 2007. Dit werd veroorzaakt door 20 percent minder volume, 7 percent hogere locale prijzen, drie procent negatieve gevolgen van wisselkoersen en één procent als gevolg van wijzigingen in de portfolio. Een slappe vraag in de meeste markten waarin DuPont actief is de oorzaak van de aanzienlijk lagere verkoopvolumes. De verkopen liepen in alle regio’s terug, inclusief een daling van 16 procent in de opkomende economieën.

DuPont verwacht dat de wereldwijde macro-economische omstandigheden in het eerste kwartaal van 2009 gelijk zullen zijn aan die van het vierde kwartaal in 2008. Voor alle markten houdt DuPont rekening met minder vraag. Een positieve uitzondering is de Landbouw en Voeding divisie. DuPont verwacht dat de winst in het eerste kwartaal binnen een bandbreedte van 50 tot 70 dollarcent per aandeel zal liggen. Voor heel 2009 verwacht het concern een winst van 2,00 tot 2,50 dollar per aandeel. Vanwege de marktomstandigheden verwacht het bedrijf een minder sterke omzetgroei. DuPont blijft investeren in markten met sterke groei en grote marges, zoals de zaadproducten en producten voor zonnepanelen.

Highlights

In de lastige huidige omstandigheden is DuPont erin geslaagd 2008 af te ronden met een sterke balans, met sterke kaspositie van 1,1 miljard dollar vrije kasstroom, in lijn met de voorspellingen.

DuPont maakte een verlies van 70 dollarcent per aandeel bekend voor het vierde kwartaal. Zonder de voorziening van een aangekondigd herstructureringsprogramma van 42 dollarcent per aandeel komt het vierde kwartaal uit op een verlies van 28 dollarcent per aandeel. Dat is in lijn met eerdere aankondiging.

 

Zoals al eerder aangekondigd veroorzaakte de terugval in de bouw, auto-industrie en in consumentenbestedingen, versterkt door voorraadreductie in veel industrieën in het vier de kwartaal een sterke daling van de wereldwijde industriële productie. Deze omstandigheden versnelden een scherpe daling van de vraag en de verkoop van het concern. De positie van de Landbouwdivisie blijft sterk.

De slappe industriële economische omstandigheden zullen naar verwachting in 2009 aanhouden. Het concern heft de verwachting voor 2009 bijgesteld naar 2,00 tot 2,50 dollar per aandeel. Een eerdere verwachting lag tussen de 2,25 en 2,75 dollar per aandeel.

In 2008 bedroeg de winst per aandeel 2,20 dollar per aandeel tegen 3,22 dollar in 2007. Afgezien van speciale voorzieningen bedroeg de winst per aandeel 2,78 dollar in 2008 tegen 3,28 dollar in 2007.

 

"DuPont krijgt ook in 2009 te maken met uitdagende economische omstandigheden", zei CEO Ellen J. Kullman. "We sturen sterk op productiviteit, het genereren van winst en kasstroom. Onze businesses die marktleidend zijn en onze interne discipline hebben in 2008 gezorgd voor een solide kaspositie. We onderschatten de moeilijkheden van de huidige omstandigheden niet. We blijven onze financiële sterkte en flexibiliteit sterk bewaken en onze op wetenschap gebaseerde concurrentiepositie koesteren om er voor te zorgen dat het concern klaar staat bij een eventuele verbetering van de wereldmarkt."

 

DuPont bespaarde 425 miljoen dollar in vaste ksoten in 2008, wat meer is dan het oorspronkelijke doel van 400 miljoen dollar. Alle bedrijfsonderdelen hebben in het vierde kwartaal extra maatregelen getroffen om kosten te besparen in lijn met de marktvraag. De maatregelen houden onder meer in: meer snijden in tijdelijke krachten dan het oorspronkelijke doel van 4.000 eind december, herplaatsing van medewerkers in projecten die kosten besparen, sluiting van fabrieken die onvoldoende presteren, onderhandelingen met toeleveranciers en resultaten die zijn geboekt met herstructurering.