The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 21 april 2009

DuPont maakt winst over eerste kwartaal 2009 bekend – overeenkomstig de verwachtingen

Dankzij een sterke prestatie op het gebied van Agriculture & Nutrition en Farma, en een sterke prijs- en kostenpolitiek komt de nettowinst van DuPont in het eerste kwartaal van 2009 uit op 488 miljoen dollar (tegen 1,191 miljard in 2008). De geconsolideerde omzet over het eerste kwartaal bedroeg 6,9 miljard dollar, wat 20 procent lager is dan in 2008. Oorzaak hiervan is een 19 procent lager volume en netto 1 procent reductie vanwege wijzigingen in de portfolio van de onderneming. Minder verkoopvolume wordt voornamelijk veroorzaakt door wereldwijde terugval in de bouwsector, de automobielindustrie en consumentenbestedingen, wat nog werd versterkt door het reduceren van voorraden in de meeste distributieketens.

Samenvatting:

De winst van DuPont over het eerste kwartaal 2009 was 0,54 dollar per aandeel, overeenkomstig de verwachtingen. Dit resultaat is het gevolg van winst in het bedrijfssegment Agriculture & Nutrition en de farmaceutische tak, en sterke prijsstellingen en kostendiscipline in het hele bedrijf. Het resultaat werd echter deels teniet gedaan door de invloed van een sterke daling in de wereldwijde industriële vraag.

De resultaten van het bedrijfssegment Agriculture & Nutrition waren sterk, met een omzetgroei van 6 procent en een winstgroei van 8 procent, ondanks omvangrijke valuta tegenslagen. Dit resultaat is het gevolg van hogere Noord-Amerikaanse volumes en aanzienlijke prijsstijgingen voor zaden.

DuPont verhoogde de doelstelling voor een reductie van de vaste kosten in 2009 naar 1 miljard dollar en verlaagde de geplande kapitaaluitgaven met nog eens 200 miljoen dollar naar 1,4 miljard dollar.

De onderneming paste de winstverwachting voor het hele jaar 2009 aan naar 1,70 - 2,10 dollar per aandeel, met de verwachting dat de marktomstandigheden moeilijk zullen blijven, met uitzondering van de wereldwijde landbouwmarkt.

DuPont kondigde een dividend over het tweede kwartaal aan van 0,41 dollar per aandeel, ongewijzigd ten opzichte van het eerste kwartaal. Dit is het 419e opeenvolgende dividend van de onderneming.

 

"Onze sterke resultaten over het eerste kwartaal in het bedrijfssegment Agriculture & Nutrition en in de farmaceutische tak, in combinatie met positieve resultaten van onze prijsdiscipline en kosten- en kapitaalreducties, leverden een bijdrage aan het compenseren van de grootste terugval van de industriële vraag sinds tientallen jaren," zei DuPont CEO Ellen J. Kullman. "Zoals we ons in december hebben voorgenomen, trachten we de moeilijke economische omstandigheden te beïnvloeden met verdere maatregelen om de kosten rigoureus te beheersen, de productiviteit te verbeteren en nog efficiënter te werken."

"Onze teams zetten alles op alles om de ergste wereldwijde recessie sinds de jaren 1930 voor te blijven," zei Kullman. "Onze preventieve maatregelen zorgen ervoor dat we onze sterke cash- genererende positie kunnen handhaven, terwijl we onze businesses positioneren voor een betere winstgevendheid als de wereldwijde markten zich herstellen."

Nettowinst en wereldwijde geconsolideerde omzet

De nettowinst van DuPont over het eerste kwartaal 2009 was 488 miljoen dollar vergeleken met 1.191 miljoen dollar vorig jaar. De geconsolideerde netto-omzet in het eerste kwartaal (6,9 miljard dollar) was 20 procent lager dan vorig jaar, als gevolg van lagere volumes (19 procent) en portfoliowijzigingen (een vermindering van 1 procent netto). Een stijging in lokale verkoopprijzen van vijf procent werd teniet gedaan door negatieve valuta-effecten van vijf procent. Lagere omzetvolumes zijn hoofdzakelijk het gevolg van de wereldwijde terugval in de bouw, de productie van motorvoertuigen en consumentenuitgaven, wat werd versterkt door een voorraadverlaging in de meeste leverantieketens.

Hier volgt een overzicht van de resultaten van de bedrijfssegmenten van de onderneming, waarbij de omzet en PTOI (verlies) over het eerste kwartaal 2009 wordt vergeleken met het eerste kwartaal 2008. Alle verwijzingen naar wijzigingen in verkoopprijzen zijn gebaseerd op dollars, inclusief valuta-invloeden.

Agriculture & Nutrition

De omzet van 3,1 miljard dollar was 6 procent hoger als gevolg van landbouwprijsstijgingen en hogere zadenvolumes in Noord-Amerika en Europa, deels teniet gedaan door valuta-effecten. Het bedrijfsresultaat vóór belastingen was 852 miljoen dollar, een stijging van 8 procent door een hogere omzet, gedeeltelijk teniet gedaan door aanzienlijke negatieve valuta-effecten en hogere inputkosten.

Coatings & Color Technologies

De omzet van 1,2 miljard dollar was 30 procent lager, voornamelijk als gevolg van breedschalige volumedalingen in alle regio’s en businesses.

Het verlies vóór belastingen van 19 miljoen dollar werd veroorzaakt door lagere omzetvolumes en ongunstige valuta-invloeden, deels gecompenseerd door een verlaging in de vaste kosten en hogere lokale prijzen.

Electronic & Communication Technologies

De omzet van 696 miljoen dollar was 32 procent lager door lagere volumes (31 procent) en lagere verkoopprijzen (1 procent). De lagere volumes waren het gevolg van omvangrijke voorraadverlagingen in distributieketens voor veel elektronische materialen en algemene industriële markten. Het verlies vóór belastingen van 54 miljoen dollar was het gevolg van lagere omzetvolumes en hogere inputkosten, deels gecompenseerd door een verlaging van de vaste kosten.

Performance Materials

De omzet van 942 miljoen dollar was 45 procent lager door een terugval in belangrijke markten in alle regio’s, wat werd versterkt door voorraadverlagingen en een zwakke vraag, vooral van de automobielmarkt en de algemene industriële eindmarkt. Het verlies vóór belastingen van 146 miljoen dollar was het gevolg van lagere volumes en hogere grondstofkosten, gedeeltelijk gecompenseerd door een verlaging van de vaste kosten.

Safety & Protection

De omzet van 1,0 miljard dollar was 24 procent lager, door lagere volumes (18 procent) en lagere verkoopprijzen (5 procent). De volumes waren in alle productlijnen lager, maar voornamelijk op de markten voor motorvoertuigen, constructie en algemene industriële markten in Noord-Amerika en Europa.

Het bedrijfsresultaat vóór belastingen van 72 miljoen dollar was vooral lager door lagere verkoopvolumes.

Meer informatie over de resultaten per bedrijfsonderdeel is beschikbaar op de DuPont Investor Center website: