The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 21 juli 2009

DuPont maakt sterke resultaten over tweede kwartaal 2009 bekend Bedrijf profiteert van groter aandeel in zadenmarkt en lagere kosten

De nettowinst van DuPont over het tweede kwartaal 2009 was 417 miljoen dollar vergeleken met 1.078 miljoen dollar vorig jaar. De daling van de nettowinst is vooral het gevolg van beduidend lagere omzetvolumes, herstructureringskosten in dit kwartaal en nadelige valuta-invloeden. De geconsolideerde netto-omzet in het tweede kwartaal (6,9 miljard dollar) was 22 procent lager dan vorig jaar, hoofdzakelijk als gevolg van lagere volumes (19 procent) en portfoliowijzigingen (een vermindering van 1 procent netto). Lokale prijzen lagen 3 procent hoger, voornamelijk door hogere prijzen voor zaden, maar dit werd deels tenietgedaan door het negatieve effect van valuta wisselkoersen (5 procent). Lagere omzetvolumes waren het gevolg van de recessie in de wereldmarkten die DuPont bedient.

Het bedrijf heeft de winstverwachting voor 2009 (1,70 - 2,10 dollar per aandeel, exclusief speciale posten) opnieuw bevestigd. Hierbij is rekening gehouden met de aanhoudende zwakke vraag in belangrijke markten, met uitzondering van de landbouwmarkt, en tijdens de rest van 2009 een geleidelijke verbetering van de huidige niveaus veroorzaakt door de recessie.

Hoogtepunten:

De winst van DuPont over het tweede kwartaal was 0,46 dollar per aandeel inclusief een netto-kostenpost van 0,15 dollar per aandeel voor speciale voorzieningen. Exclusief speciale voorzieningen bedroeg de winst 0,61 dollar per aandeel.

De verlaging van de vaste kosten en productiviteitsverbeteringen hadden een positieve invloed op de winst vóór belastingen over het tweede kwartaal met ongeveer 335 miljoen dollar. Dit brengt de totale kostenbesparing tot nu toe op zo’n 600 miljoen dollar, waarmee we ruim over de helft zijn van onze doelstelling voor het hele jaar van één miljard dollar.

De kosten van grondstoffen, energie en transport, bijgesteld voor valuta en volume, waren 5 procent lager in vergelijking met 2008, wat een positief resultaat van ongeveer 225 miljoen opleverde in dit kwartaal. Deze resultaten zijn in overeenstemming met de verwachtingen die het bedrijf had en bevestigen de verwachting dat de variabele kosten over het hele jaar ongeveer 4 tot 6 procent lager zullen zijn.

De winst over het tweede kwartaal van het bedrijfssegment Agriculture & Nutrition steeg met 15 procent naar een recordbedrag van 580 miljoen dollar, als gevolg van een stijging van de omzet in zaden met 21 procent vanwege prijsstijgingen en een groter aandeel in de Noord-Amerikaanse markt.

De gecombineerde omzetvolumes van de bedrijfssegmenten Coatings & Color Technologies, Electronic & Communication Technologies, Performance Materials en Safety & Protection waren 25 procent lager in vergelijking met het tweede kwartaal 2008, maar lieten naast de normale seizoensinvloeden een robuuste groei zijn ten opzichte van het eerste kwartaal 2009.

"Onze rigoureuze maatregelen om in het hele bedrijf de productiviteit te verbeteren en de kosten te verlagen werpen hun vruchten af nu we te kampen hebben met een aanhoudende zwakke vraag in belangrijke markten," zei DuPont CEO Ellen J. Kullman. "Sterke resultaten van ons bedrijfssegment Agriculture & Nutrition in combinatie met een positieve bijdrage aan de winst van alle andere bedrijfssegmenten resulteerde ondanks de aanhoudende invloed van de wereldwijde recessie in een goed tweede kwartaal. We zullen hard blijven werken aan kostendiscipline en trachten de best mogelijke bedrijfsresultaten te bereiken, wat hard nodig is tijdens een van de moeilijkste economische periodes die we ooit hebben meegemaakt."

Nettowinst en wereldwijde geconsolideerde omzet

De nettowinst van DuPont over het tweede kwartaal 2009 was 417 miljoen dollar vergeleken met 1.078 miljoen dollar vorig jaar. De daling van de nettowinst is vooral het gevolg van beduidend lagere omzetvolumes, herstructureringskosten in dit kwartaal en nadelige valuta-invloeden. De geconsolideerde netto-omzet in het tweede kwartaal (6,9 miljard dollar) was 22 procent lager dan vorig jaar, hoofdzakelijk als gevolg van lagere volumes (19 procent) en portfoliowijzigingen (een vermindering van 1 procent netto). Lokale prijzen lagen 3 procent hoger, voornamelijk door hogere prijzen voor zaden, maar dit werd deels tenietgedaan door het negatieve effect van valuta wisselkoersen (5 procent). Lagere omzetvolumes waren het gevolg van de recessie in de wereldmarkten die DuPont bedient.

Voortgang maatregelen voor kostenverlaging en productiviteitsverbeteringen in 2009

Zoals eerder bekend is gemaakt neemt DuPont verdere maatregelen om de wereldwijde marktomstandigheden te beïnvloeden en haar concurrentiepositie op lange termijn te verbeteren. De maatregelen omvatten o.a. hogere doelstellingen voor kosten- en kapitaalbesparingen in 2009. Hieronder volgt een overzicht van de vorderingen die het bedrijf heeft gemaakt.

Herstructurerings- en productiviteitsverbeteringsprogramma’s leverden in het kwartaal een winst op van 335 miljoen dollar. Hiermee komen de kostenbesparingen tot nu toe uit op ongeveer 600 miljoen dollar ten opzichte van de doelstelling voor een verlaging van de vaste kosten in 2009 met 1 miljard dollar.

De kapitaaluitgaven tot nu toe waren ongeveer 700 miljoen dollar ten opzichte van de doelstelling voor het hele jaar van 1,4 miljard dollar.

De opbouw van het seizoensgebonden werkkapitaal in de eerste helft van dit jaar was 40 procent lager dan in 2008. Dit weerspiegelt een voorraadverlaging van 1 miljard dollar ten opzichte van juni 2008, waarbij ongeveer een derde kan worden toegeschreven aan productiviteitsverbeteringen en projecten die zijn gericht op voorraadbeheer.

Voor dit jaar zijn projecten voor het verlagen van het werkkapitaal geïdentificeerd ter waarde van 1 miljard dollar en de onderneming verwacht de verbetering ter waarde van 1 miljard dollar ten opzichte van 2008 (zoals eerder is aangekondigd) ook daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken.

 

Vooruitzichten

Het bedrijf heeft de winstverwachting voor 2009 (1,70 - 2,10 dollar per aandeel, exclusief speciale posten) opnieuw bevestigd. Hierbij is rekening gehouden met de aanhoudende zwakke vraag in belangrijke markten, met uitzondering van de landbouwmarkt, en tijdens de rest van 2009 een geleidelijke verbetering van de huidige niveaus veroorzaakt door de recessie. Men verwacht gunstige omstandigheden in landbouwmarkten op het zuidelijk halfrond met het voordeel van een groter marktaandeel voor nieuwe producten en daaraan gerelateerde hogere verkoopprijzen. De verwachting voor de vrije cashflow voor het hele jaar blijft 2,5 miljard dollar. De onderneming blijft drastische maatregelen nemen voor kosten- en kapitaalbesparingen, maar blijft ook in gepaste mate investeren in bedrijfsonderdelen met een hoog groeipotentieel en een hoge marge, waaronder zaden en fotovoltaïsche materialen.

"De meeste markten blijven dynamisch en uitdagend, maar de maatregelen die we nemen, brengen DuPont in een goede positie voor het moment waarop de economie zich herstelt, met een sterke balans, een wereldwijd bereik en met producten en diensten die op de wetenschap zijn gebaseerd en waarmee we kunnen voldoen aan de behoeften van onze klanten," zei Kullman.

DuPont levert producten en diensten op basis van toegepaste wetenschap. De onderneming, die in 1802 is opgericht, benut de wetenschap om duurzame oplossingen te bedenken die het leven van de mens beter, veiliger en gezonder maken. Het bedrijf is actief in meer dan 70 landen en biedt haar afzetmarkten een uitgebreid vooruitstrevend producten- en dienstenpakket, onder andere op het gebied van landbouw, voedingsmiddelen, bouw, communicatie, vervoer en transport. Kijk voor meer informatie op www.dupont.com en www.nl.dupont.com.

 

Forward-Looking Statements: This news release contains forward-looking statements based on management's current expectations, estimates and projections. All statements that address expectations or projections about the future, including statements about the company's strategy for growth, product development, market position, expected expenditures and financial results are forward-looking statements. Some of the forward-looking statements may be identified by words like "expects," "anticipates," "plans," "intends," "projects," "indicates," and similar expressions. These statements are not guarantees of future performance and involve a number of risks, uncertainties and assumptions. Many factors, including those discussed more fully elsewhere in this release and in documents filed with the Securities and Exchange Commission by DuPont, particularly its latest annual report on Form 10-K and quarterly report on Form 10-Q, as well as others, could cause results to differ materially from those stated. These factors include, but are not limited to changes in the laws, regulations, policies and economic conditions, including inflation, interest and foreign currency exchange rates, of countries in which the company does business; competitive pressures; successful integration of structural changes, including restructuring plans, acquisitions, divestitures and alliances; cost of raw materials, research and development of new products, including regulatory approval and market acceptance; seasonality of sales of agricultural products; and severe weather events that cause business interruptions, including plant and power outages, or disruptions in supplier and customer operations. The company undertakes no duty to update any forward-looking statements as a result of future developments or new information.